انتشار مقاله جدید: فرهنگ سازی و بازنمایی نهاد خانواده

انتشار مقاله جدید: فرهنگ سازی و بازنمایی نهاد خانواده

انتشار مقاله جدید 

«فرهنگ سازی و بازنمایی نهاد خانواده در تلویزیون با توجه به سند چشم انداز ج.ا.ا» 

نوشته: دکتر حسن بشیر و علی اسکندری 

منبع: فصلنامه تحقیقات فرهنگی «نامه پژوهش فرهنگی» 

سال دوازدهم، شماره مسلسل ۴۶، تابستان ۱۳۹۰ ، صص ۷-۲۵  

چکیده: 

امروزه رسانه های جمعی به عنصری مهم تبدیل شده و بر همة عرصه های زندگی اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نفوذی غیر قابل انکار داشته اند. تلویزیون ایران که درسطحی کلان هدف خود را انسان سازی و ایفای نقش دانشگاهی بزرگ معرفی کرده می بایست در ایفای نقشی فرهنگ ساز به شکل جدی ورود پیدا کند.

از این رو در این مقاله ابتدا به چگونگی فرهنگ سازی رسانه ها در ابعاد مختلف فرهنگ پرداخته می شود و در ادامه با توجه به اهمیت نهاد خانواده در جوامع امروزی به چگونگی بازنمایی آن در متون تلویزیونی خواهیم پرداخت. از همین رو در ابتدا پس از بیان تقسیم بندی هایی از فرهنگ، آن را به سه حیطه اصلی باورهای بنیادین، ارزش هاو هنجارها و رفتارها تقسیم کرده، سپس نحوه ورود رسانه در هریک از این ابعاد با توجه به اصول سند چشم انداز را مورد مداقه قرار خواهیم داد. در نهایت آنچه حاصل می آید اینکه رسانه ها به منظور فرهنگ سازی در جامعه و بخصوص نهاد خانواده می بایست تغییراتی را سطح باورهای بنیادین در گام نخست و در ادامه در سطح ارزش ها و درپی آن هنجارها  بوجود آورند؛ همچنین برنامه ریزی بر روی باورهای بنیادین که در قاعده هرم قرار دارد بسیار تاثیر گذارتر از دیگر قسم های هرم خواهد بود چراکه این بعد از فرهنگ اگرچه ممکن است کمرنگ شود اما هیچگاه از بین نخواهد رفت.

کلید واژه ها: تلویزیون، سند چشم انداز بیست ساله، فرهنگ سازی، بازنمایی، خانواده

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *