در گفتگو با دکتر حسن بشیر روابط عمومی ها باید از روش های علمی برای تحول و رشد استفاده کنند

در گفتگو با دکتر حسن بشیر روابط عمومی ها باید از روش های علمی برای تحول و رشد استفاده کنند

در گفتگو با دکتر حسن بشیر، استاد ارتباطات بین الملل و دبیر علمی پانزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران روابط عمومی ها باید از روش های علمی برای تحول و رشد استفاده کنند

شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)– با دکتر حسن بشیر، استاد دانشگاه امام صادق (ع) و دبیر علمی پانزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران در مورد این کنفرانس، اهداف و موضوع های آن به گفتگو نشستیم که حاصل آن چنین می باشد:

آقای دکتر، کنفرانس امسال با کنفرانس های قبلی چه تفاوتی دارد؟

 کمیته علمی کنفرانس های بین المللی روابط عمومی همیشه در تلاش بوده است که حوزه روابط عمومی از جنبه های نظری، کاربردی و اجرایی در سطح کشور رشد و توسعه دهد. تا کنون با برگزاری پانزده کنفرانس می توان ادعا کرد که این کنفرانس در این زمینه به موفقیت های زیادی دست یافته است. ارائه سخنرانی های متعدد از استادان و پژوهشگران برجسته کشور، تولید مقالات علمی و تخصصی، انتشار مقالات مزبور در قالب کتاب کنفرانس، برگزاری کارگاه های تخصصی، راه اندازی جشنواره های گوناگون و غیره تنها بخشی از اقداماتی است که در این رابطه انجام گرفته اند.

 اگر این حجم از کار را برای پانزده سال در نظر بگیریم، وسعت، تعدد و تنوع آنها را می توانیم بخوبی حدس بزنیم. کنفرانس و به ویژه کمیته علمی آن در این زمینه افتخار دارد که توانسته است که انسجام علمی و عملی میان کلیه اعضای خانواده بزرگ روابط عمومی ها در سطح کشور ایجاد نماید که این مساله حائز اهمیت زیاد است. 

با چنین حرکت وسیع علمی و عملی در حوزه روابط عمومی می توان الان ادعا کرد که یک «جریان گفتمانی» وسیعی در این رابطه ایجاد شده است که محصول کلیه زحماتی است که در سراسر کشور صورت گرفته و کنفرانس در آن نقش مهمی را ایفا کرده است.

در چهاردهمین کنفرانس در سال گذشته به موضوع «نوآوری و خلاقیت در روابط عمومی» پرداخته شد و در سال جاری موضوع کنفرانس «برنامه ریزی بر پایه سناریو» است. بدیهی است که برنامه ریزی در همه زمینه ها نیازمند خلاقیت است. بدون خلاقیت و توجه به نوآوری نمی توان به برنامه ریزی دقیق و همه جانبه دست یافت.

 آقای دکتر چرا سناریونگاری برای روابط عمومی ها حائز اهمیت می باشند؟

سناریونگاری در حقیقت نوعی نظریه پردازی است و نظریه پردازی در هر امر زمینه ساز تحول و رشد است. البته این نظریه پردازی نیازمند توجه به اقدامات روشمند است. بنابراین، در این رابطه باید روابط عمومی ها از روش های علمی برای این تحول و رشد استفاده کنند. با بکارگیری روشهای علمی، نظریه های به دست آمده می توانند از روایی و پایایی لازم برخوردار باشند. سناریونگاری نیز نیازمند روش مناسب است. بدون روش مناسب و علمی نمی توان به طراحی سناریو اقدام کرد. نظریه پردازی با بکارگیری روشهای علمی می تواند به نتایج درست و کارآمد برسد. به همین شکل سناریونگاری می تواند همین نقش را داشته باشد. از طرف دیگر، روش و نظریه تقویت کننده و تسهیل کننده عملیات مربوط به سناریونگاری است. 

اهمیت سناریونگاری برای روابط عمومی را می توان در چند محور خلاصه کرد:

(۱) تبیین سناریو برای سازمان به معنای برنامه ریزی برای فعالیت های فرایندی آن در طول زمان است.

(۲) سناریونگاری می تواند زمینه سازی تقویت نظریه های بکارگرفته شده را ایجاد کند.

(۳) سناریونگاری در حقیقت طراحی آینده نگری را عملیاتی می کند. به عبارت دیگر، سناریونگاری کشف راههای ممکن برای تحقق نظریه ها و دیدگاه های مختلف در مورد آینده سازمان است.

(۴) سناریونگاری، تقویت و غنی کننده طراحی روشهای مختلف اجرایی برای تحول و رشد سازمان است.

(۵) سناریونگاری، زمینه خلاقیت و نوآوری را برای کلیه اعضای روابط عمومی ها برای موفقیت های سازمان را هموار می کند. 

 آقای دکتر، چگونه سناریونگاری می تواند بر تصمیم گیری سازمان تاثیرگذار باشد؟

 سناریونگاری در حقیقت یعنی طراحی نگرش های مختلف برای آینده سازی است. آینده بدون طراحی نگرش ها و سناریو های مختلف که می توانند در شرایط و موقعیت مختلف تحقق پیدا کنند نمی تواند ساخته شود. ما مجبوریم که بخشی از آینده خودمان که در اختیار ما است طراحی کنیم و این کار بدون سناریونویسی و سناریونگاری امکان پذیر نیست. تصمیم گیری بدون داشتن گزینه های مختلف به عنوان راه حل برای مشکلات امکان پذیر نیست.

 اگر گزینه های مختلف وجود نداشته باشند در حقیقت تصمیم گیری در این وضعیت یعنی افتادن در دام راهی است که بدون برنامه ریزی و شناخت کافی به وجود آمده و بر سازمان تحمیل شده است. تصمیم گیری نیازمند شناخت راههای گوناگون برای حل مشکلات است. با انتخاب و اجرای راه مورد مطالعه، تصمیم گیری معنا می یابد. این کار بدون طراحی سناریوهای مختلف امکان پذیر نیست. 

برای مدیریت استراتژیک سناریونگاری چه اندازه می تواند اهمیت داشته باشد؟

 مدیریت استراتژیک یعنی شناخت راههای ممکن و موثر برای حل مشکلات که در زمان مناسب با بکارگیری بهترین راه، ابزارهای ممکن و بدون هزینه اضافی به نتایج قطعی، مفید و موثر دست یابد. بنابراین، اگر سازمان معتقد به مدیریت استراتژیک باشد باید از سناریونگاری برای طراحی راههای ممکن که به راه حل منجر می شوند استفاده کند. مدیریت استراتژیک، همانگونه که گفته شد یعنی شناخت راههای ممکن موفقیت و انتخاب بهترین راه است. لذا باید راههای ممکن را شناخت. این تلاش به معنای این نیست که حتما سناریونگاری راه مناسب را برای سازمان تعیین می کند. 

سناریونگاری، نقشه راههای متعدد را ترسیم می کند. مدیریت استراتژیک بر مبنای شناخت شرایط و موقعیت های مختلف باید تصمیم گیری مناسب را داشته باشد و راه مناسب را در آن موقعیت و شرایط انتخاب کند. در حقیقت قصد اصلی برنامه ریزی بر پایه سناریو، اتخاذ تصمیم هایی استراتژیک است که برای “همه آینده های ممکن” به اندازه کافی خردمندانه و پابرجا باشند.

 اصول اجرایی برنامه ریزی بر پایه سناریو در روابط عمومی کدام اند؟

 اصول متعددی در این زمینه وجود دارند که می توان آنها را به عنوان عوامل موثر اجرایی برای برنامه ریزی بر پایه سناریو در روابط عمومی در نظر گرفت. همه این اصول یک اصول ثابت و تعیین شده نیستند. بسیاری از اصول در این زمینه را می توان وابسته به سازمان و نگاه مدیریتی آن دانست. لذا در این زمینه باید دقت کرد که برخی از این اصول می توانند همگانی و ثابت تلقی شوند و برخی دیگر باید بر پایه شرایط و موقعیت سازمان در نظر گرفته شوند. مدیریت استراتژیک در این رابطه اهمیت خودش را بازنمایی می کند. در اینجا فقط به ۵ اصل مهم در این رابطه اشاره می شود.

(۱) پذیرش مدیریت سازمان از اینکه برای یک مشکل راه حل های متعددی وجود دارد.

(۲) اجازه دادن مدیریت سازمان به کلیه کارکنان در جهت مشارکت فکری برای طراحی سناریوهای مختلف برای حل مشکلات

(۳) تصمیم گیری نباید تنها توسط مدیریت سازمان گرفته شود. تصمیم گیری یک دیدگاه و حرکت جمعی است که باید کلیه اعضای سازمان در آن نقش داشته باشند. بدیهی است که نهایتا دستور اصلی برای اجرا توسط مدیر صادر می شود.

(۴) اجرای سناریو نیازمند شناخت همه جانبه امکانات، شرایط، موقعیت، امکان تحقق و درجه تاثیر است. بدون توجه به همه این عوامل نمی توان به اجرای مناسب و موثر دست یافت.

(۵) ارزیابی مداوم و تغییر سناریوها و استراتژی های مدیریتی برای شناخت آینده های ممکن ضامن موفقیت های سازمان است.

 محورهای اصلی کنفرانس کدامند؟

 کنفرانس امسال نیز مانند همه کنفرانس های قبلی با حضور سخنرانان کلیدی برگزار می شود. اما محورهای کلی تعیین شده برای کنفرانس سال جاری به شرح ذیل می باشند:

– سناریونگاری به مثابه ابزار آینده اندیشی؛ مفاهیم و موضوعات کلیدی

– روابط عمومی و برنامه ریزی بر پایه سناریو

– انواع، ویژگیها و کاربردهای برنامه ریزی بر پایه سناریو در روابط عمومی

– سناریونویسی و مدیریت استراتژیک در روابط عمومی

– روشهای جدید با استفاده از سناریوها و شبیه سازیها؛ جایگاه و نقش روابط عمومی

– آموزش در روابط عمومی: سناریوها، معیارها، منابع، خلاقیت و نوآوری

– مدیرت بحران؛ برنامه ریزی سناریو – حفاظت از سازمان در برابر یک جهان نامشخص

– سناریونگاری در روابط عمومی: انقلاب اطلاعاتی، واقعیت مجازی و هوش مصنوعی

– اهداف و نتایج کوتاه مدت (OKR) در سناریونگاری با تاکید بر روابط عمومی

– رابطه محتوا (پیام) با سناریونگاری در روابط عمومی

– رویکرد برنامه ریزی سناریو و راهنمایی های عملی برای آینده روابط عمومی

– نمونه های موردی؛ سناریونگاری در روابط عمومی

برنامه های دیگر کنفرانس کدام اند؟

 کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران برنامه ی دو روزه ای را دارد که بشرح زیر می باشد:

ـ ارائه سخنرانی های کلیدی

– برگزاری کارگاههای آموزشی

ـ برنامه های رقابتی

ـ انتشار کتاب و لوح فشرده مجموعه مقالات کنفرانس

ـ انتشار ویژه نامه کنفرانس

ـ ارایه گواهی نامه معتبر شرکت در کنفرانس و گواهی مهارت حرفه ای

شرکت در این دوره ها که با مطالعات موردی و نمونه هایی از ایران و جهان همراه است شاغلان روابط عمومی را قادر می سازد که بتوانند:

۱٫ بهترین روش ها را به اشتراک بگذارند.

۲٫ تفکر مدیریتی شرکت کنندگان را به چالش بکشند.

۳٫ به اهداف و مقاصد سازمان/ شرکت دست یابند.

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *