دفاعیه پایان نامه آقای علی‌رضا بابایی‌سارویی با عنوان بهینه‌سازی مصرف آب از منظر اقناع؛ مورد مطالعه پیام‌های بازرگانی وزارت نیرو با محوریت صرفه‌جویی آب

دفاعیه پایان نامه آقای علی‌رضا بابایی‌سارویی با عنوان بهینه‌سازی مصرف آب از منظر اقناع؛ مورد مطالعه پیام‌های بازرگانی وزارت نیرو با محوریت صرفه‌جویی آب

دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام)

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

گرایش مطالعات سیاستگذاری

بهینه‌سازی مصرف آب از منظر اقناع؛

مورد مطالعه پیام‌های بازرگانی وزارت نیرو با محوریت صرفه‌جویی آب

استاد راهنما: دکتر حسن بشیر

استاد مشاور: دکتر مهدی صادقی شاهدانی

دانشجو: علی‌رضا بابایی‌سارویی

شهریورماه ۱۳۹۸

تقدیم به همه‌ی آنان که معتقدند؛

آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت

تقدیر و تشکر

از همراهی پدر و مادر

و تمامی اساتیدی که روش اندیشیدن را به ما آموختند نه صرف اندیشه‌ها را

چکیده

اقناع افکار عمومی در مسایل مختلف از جمله صرفه‌جویی مصرف آب از موضوعات بسیار مهم کشور به حساب می‌آید. صحبت از متقاعد سازی و تغییر رفتار عموم مردم لازم است ابتدا مفاهیم اصلی مبحث تغییر رفتار ناظر به فرهنگ و آداب و رسوم جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مسأله مدیریت منابع و مصرف آب در جهان و به خصوص در کشور ما که عموم مناطق آن در معرض خشکسالی قرار دارد از مسایل با اولویت مهم کشور به حساب می‌آید و لازم است پژوهشگران موضوعات مختلف از جمله علوم اجتماعی و علوم ارتباطات برای حل این مسأله به کمک بشتابند. اهمیت مسأله صرفه‌جویی و هدایت مردم به اصلاح رفتارهای غلط خود، ما را بر آن داشت تا مورد مطالعه را بررسی تلاش‌های وزارت نیرو برای متقاعدسازی مردم در مصرف بهینه آب از طریق نشانه‌شناسی آگهی‌های تولید شده قرار دهیم. همچنین ساختارهای اقناعی آگهی‌ها و نقاط قوت و ضعف پیام‌ها را مورد واکاوی دقیق قرار گرفت. در واقع در پی بررسی تلاش­های صورت گرفته از جانب فرستنده می­باشد و در پی بررسی اثر آن بر گیرنده(مخاطب) نیست.

این پژوهش توانست بررسی ۱۴ پوستر و دو موشن گرافیک در حوزه مصرف بهینه آب با شاخص تکنیک‌های اقناعی، پرداخته است. جمع بندی عموم آگهی­های تولیدی آن است که؛ از تکنیک­های اقناعی بهره برده اند، اما برنامه­ریزی هدفمند و منسجم در تولید آگهی­ها مشاهده نشده است.

واژگان کلیدی: اقناع، افکار عمومی، بهینه‌سازی، مصرف آب، وزارت نیرو، جمهوری اسلامی ایران.

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش…………………………… ۱

بیان مسأله………………………………….. ۲

سؤالات پژوهش…………………………………. ۵

سؤالات اصلی………………………………… ۵

سؤالات فرعی………………………………… ۵

ضرورت و اهمیت پژوهش………………………….. ۶

هدف پژوهش…………………………………… ۷

پیشینه پژوهش………………………………… ۸

جمع‌بندی مباحث مربوط به پیشینه تحقیق…………… ۱۳

روش پژوهش………………………………….. ۱۴

فرضيه……………………………………… ۱۴

فصل دوم: مبانی نظری و کاربردی اقناع…………….. ۱۵

مقدمه……………………………………… ۱۶

ضرورت بحث اقناع…………………………….. ۱۷

تعریف اقناع و ویژگی‌های آن……………………. ۱۹

نسبت ارزش و نگرش……………………………. ۲۲

رابطه بین نگرش و رفتار………………………. ۲۴

نظریه عمل معقول…………………………….. ۲۴

نظریه‌های اقناع……………………………… ۲۹

الف) قرار‌گیری انتخابی در معرض اطلاعات………… ۲۹

ب) پيروي اجباري…………………………… ۳۰

مدل کوشش درخور……………………………… ۳۵

بهینه‌سازی………………………………….. ۳۷

تکنیک‌های اقناع……………………………… ۴۰

۱- برداشت اولیه……………………………. ۴۰

۲- تفاهم………………………………….. ۴۰

۳- موانع عاطفی و روانی در ایجاد تفاهم……….. ۴۰

۴- ایده و محصول خود را کمیاب جلوه دهید………. ۴۱

۵- درشت‌نمایی پیام………………………….. ۴۱

۶- چگونگی قضاوت انسان‌ها……………………. ۴۱

۷- مقایسه و برابرگذاری…………………….. ۴۱

۸- تلاش برای سازگاری مواضع فرستنده و گیرنده پیام. ۴۲

۹- بازی با پیام……………………………. ۴۲

۱۰- استفاده از احکام کلی……………………. ۴۲

۱۱- قدرت………………………………….. ۴۲

۱۲- اعتبار منبع……………………………. ۴۲

۱۳- احترام مطالعه و توجه به منبع و موضوع پیام… ۴۳

۱۴- واقعیت………………………………… ۴۳

۱۵- اول احساس بعد منطق……………………… ۴۳

۱۶- استدلال با مدرک…………………………. ۴۳

۱۷- آمارها………………………………… ۴۳

۱۸- استفاده از عاطفه‌گیرندگان………………… ۴۴

۱۹- پذیرش ضعف……………………………… ۴۴

۲۰- تاکتیک خارج از متن……………………… ۴۴

۲۱- گواهی کارشناس………………………….. ۴۴

۲۲- پرت کردن حواس………………………….. ۴۵

۲۳- بمباران اطلاعات…………………………. ۴۵

۲۴- مطالب تأییدکننده……………………….. ۴۵

۲۵- تکرار و تأکید پیام……………………… ۴۵

۲۶- فعالیت هدفمند تصویری……………………. ۴۵

۲۷- قانون تداعی؛ ایجاد جو…………………… ۴۶

۲۸- ترس از ناشناخته‌ها………………………. ۴۶

۲۹- حساسیت‌زدایی……………………………. ۴۶

۳۰- بزرگ و کوچک کردن حقایق………………….. ۴۷

۳۱- قطره‌چکانی……………………………… ۴۷

۳۲- زمان‌بندی………………………………. ۴۷

۳۳- تمایز…………………………………. ۴۸

۳۴- مثال فرضی……………………………… ۴۸

۳۵- دروغ بزرگ……………………………… ۴۸

۳۶- سراپا گوش باشید………………………… ۴۸

۳۷- اهمیت کلمات……………………………. ۴۹

۳۸- استفاده از کنایه و اشاره………………… ۴۹

۳۹- شوخ طبعی………………………………. ۵۰

۴۰- قاطعیت بیان……………………………. ۵۰

۴۱- تنها کلمات کافی نیستند………………….. ۵۰

۴۲- اهمیت اعداد……………………………. ۵۰

۴۳- حافظه بلندمدت یا کوتاه‌مدت، کدام یک را می‌توان مخدوش کرد؟………………………………………….. ۵۱

۴۴- سه گام تغییر احساس دیگران……………….. ۵۱

۴۵- درگیر کردن مخاطب……………………….. ۵۱

۴۶- استفاده از عقاید و گرایش‌های فکری و همسوسازی پیام ۵۱

۴۷- آشنا بودن……………………………… ۵۲

۴۸- منطق در برابر هیجان…………………….. ۵۲

فصل ۳: روش تحقیق……………………………… ۵۳

مقدمه……………………………………… ۵۴

نشانه‌شناسی از دیدگاه سوسور…………………… ۵۴

نشانه‌شناسی از دیدگاه پیرس……………………. ۵۷

نشانه‌شناسی از دیدگاه بارت……………………. ۵۹

مکتب پاریس…………………………………. ۶۱

امبرتو اکو…………………………………. ۶۲

نشانه‌شناسی پساساخت‌گرا……………………….. ۶۳

روش‌شناسی در این تحقیق……………………….. ۶۴

پژوهش کاربردی………………………………. ۶۵

مشخص کردن نمونه مطالعه………………………. ۶۶

روایی و پایایی پژوهش………………………… ۶۸

فصل چهارم: گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها………. ۶۹

مقدمه……………………………………… ۷۰

تحلیل نشانه‌شناسی……………………………. ۷۱

۱- تکنیک درشت‌نمایی پیام……………………. ۷۱

۲- تکنیک واقعیت……………………………. ۷۲

۳- استفاده از عوامل حیاتی و جاذبه‌های ترس…….. ۷۳

۴- تکنیک استفاده از کنایه و اشاره…………… ۷۴

۵- مبالغه و درشت‌نمایی پیام…………………. ۷۵

۶- استفاده از آمارها، استدلال با مدرک و فعالیت هدفمند تصویری………………………………………….. ۷۶

۷- استفاده از تکنیک مبالغه، استفاده از عاطفه‌گیرندگان و توضیح و توصیف……………………………………. ۷۷

۸- مبالغه، استفاده از عاطفه گیرندگان و توضیح و توصیف ۷۸

۹- اطلاع‌رسانی به مشترکین……………………. ۷۹

۱۰- تکنیک توضیح و توصیف و واقعیت را به سادگی بیان کردن   80

۱۱- استفاده از آمارها و اعتبار منبع…………. ۸۱

۱۲- تکنیک استفاده از قواعد و موضوعات خارج از متن اصلی    82

۱۳- تکنیک خارج از متن………………………. ۸۳

۱۴- فعالیت هدفمند تصویری، مبالغه و توصیف…….. ۸۴

موشن گرافیک……………………………….. ۸۶

۱۵- استفاده از اصل ارائه واقعیت، فعالیت هدفمند تصویری و مبالغه………………………………………….. ۸۶

۱۶- استفاده از آمار، گواهی کارشناسان و اعتبار منبع ۸۷

تکنیک‌های مورد استفاده در آگهی‌ها…………….. ۸۹

نمودار علت صرفه‌جویی……………………….. ۹۰

فصل پنجم: جمع‌بندی و پیشنهادها………………….. ۹۱

پاسخ سؤالات اصلی و فرعی………………………. ۹۲

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری…………………………. ۹۳

پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی…………………. ۱۰۰

محدودیت‌های پژوهش…………………………… ۱۰۲

فهرست منابع……………………………….. ۱۰۳

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *