دفاعیه پایان نامه آقای محمد اصغری با عنوان گرايش مطالعات سياست‌گذاری طرحواره‌ی مساله‌ی فلسطين در گفتمان مردم ايران

دفاعیه پایان نامه آقای محمد اصغری با عنوان گرايش مطالعات سياست‌گذاری طرحواره‌ی مساله‌ی فلسطين در گفتمان مردم ايران

دانشگاه امام صادق عليه‌السلام

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

پايان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

گرايش مطالعات سياست‌گذاری

طرحواره‌ی مساله‌ی فلسطين در گفتمان مردم ايران

استاد راهنما: دکتر حسن بشير

استاد مشاور: دکتر علی‌اصغر سلطانی

دانشجو: محمد اصغری

شهريور ۱۳۹۸

با احترام به غسان کنفانی

آن‌که آموخت فلسطين نه فقط قضيه‌ی فلسطينی‌ها

که مساله‌ی توده‌های مستضعف و تحت ستم عصر ماست

تقديم به روح بلند پيشوای آزادگان جهان

احياگر مساله‌ی فلسطين در عصر قيام

امام خمينی

با يادکردی از شهيد رضا سليمانی

و آرزوی ديرين او برای اقامه‌ی نماز در مسجدالاقصی

چکیده

مساله‌ی فلسطین یکی از مسائل مهم جهان در عصر حاضر است که نوع شناخت ما از این مساله، یاری‌گر مسیر دشوار حل آن است. پژوهش حاضر در پی آن است تا با کنکاش در مفهوم طرحواره در بستری از مفاهیم حوزه‌ی فرهنگ و ارتباطات و در نسبت با قدرت، به سمت الگویی شناختی از طرحواره و گفتمان حرکت کرده و با بهره‌گیری از این مدل و ضمن تکیه بر دانش تبارشناسانه از مساله‌ی فلسطین در گفتمان ایرانی به مثابه‌ی یک مساله در بستر فرهنگ و ارتباطات و سیاست، و با تکیه بر کرانمندی و تاریخمندی آن و پاسخ به این پرسش که چرا مساله فلسطین در گفتمان ایرانی وضع کنونی را یافته است و چرا اکنونِ مساله فلسطین در ایران، اکنون است، طرحواره‌ی مساله‌ی فلسطین از منظر ایرانیان را از خلال تحلیل مضمون مصاحبه‌های نیمه‌ساخت‌مند با فعالین مردمی حوزه‌ی فلسطین، احصا نماید. نتایج حاصله از این پژوهش شامل مدل شناختی طرحواره، تبارشناسی مساله‌ی فلسطین در ایران و مدل طرحواره‌ی مساله‌ی فلسطین از منظر ایرانیان می‌باشد. در مدل شناختی طرحواره، شناخت به مثابه‌ی یک فرآیند فرهنگی تصویر شده و با تکیه بر رابطه‌ی میان طرحواره‌‌های فرهنگی با طرحواره‌های شناختی و شبکه‌های عصبی، نسبت آن با گفتمان، گفتار، کنش و تجربیات همه‌جاحاضری در فضایی چهارگانه تبیین شده است. در ادامه روایتی تبارشناسانه از مساله‌ی فلسطین از قرن گذشته تا به امروز ارائه شده و گفتمان‌ها با روش عملیاتی تحلیل گفتمان مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نیز طرحواره‌ی مساله‌ی فلسطین با تکیه بر انطباق مضامین فراگیر با انواع طرحواره‌های شناختی احصا شده و منظر جامعه‌ی ایرانی به مساله‌ی فلسطین، ماهیت، دسته‌بندی‌ها، رویه‌ها، راهبردها، نقش‌ها، زمینه‌ها و خوانش‌های مختلف آن در قالب مدل طرحواره از منظر ایرانیان ارائه شده است.

واژگان کلیدی: طرحواره، گفتمان، ج. ا. ایران، فلسطین

فهرست مطالب

فصل اول.. ۱

مقدمه و بیان مساله.. ۲

اهداف و ضرورت پژوهش.. ۶

سوال‌های اصلی و فرعی پژوهش.. ۷

روش پژوهش.. ۷

پیشینه مختصر پژوهش.. ۱۱

مشکلات و موانع پیش‌روی پژوهش.. ۱۶

فصل دوم:.. ۱۸

ارتباطات بین‌الملل.. ۱۹

سازنده‌گرایی.. ۲۲

همگرایی.. ۲۵

گفتمان.. ۲۸

پیوند گفتمانی سیاست، فرهنگ و ارتباطات.. ۳۲

شناخت به مثابه‌ی فرآیند فرهنگی.. ۳۶

طرحواره.. ۳۸

مدل تبدیل گفتمان به کنش‌های بین‌الملل.. ۴۶

مدل شناختی طرحواره.. ۴۷

فصل سوم:.. ۵۱

مساله فلسطین چیست؟.. ۵۲

ما و مساله‌ی فلسطین.. ۵۳

آغاز مساله فلسطین در ایران.. ۵۴

آیت‌الله کاشانی و اولین حمایت‌ها از مساله‌ی فلسطین.. ۵۶

دولت ایران، در میانه‌ی ابهام و تایید.. ۵۹

آل‌احمد و ولایت اسرائیل.. ۶۵

امام خمینی و احیای گفتمان فلسطین.. ۶۹

مصاحبه با لوسین ژرژ درباره مسائل سیاسی و اجتماعی ایران‌ ۱۰۷

فلسطین و شراره‌های چپ.. ۱۸۳

مطهری و خروش بر شمر زمانه.. ۱۸۶

علی شریعتی، استعمار و فلسطین.. ۱۹۰

آیت‌الله خامنه‌ای، رفراندوم و جبهه‌ی مقاومت.. ۱۹۰

امروزِ ما و مساله‌ی فلسطین.. ۱۹۶

فصل چهارم:.. ۱۹۹

فعالین فلسطین، دریچه‌ی شناخت نگاه ایرانی.. ۲۰۰

مصاحبه‌ها.. ۲۰۱

تحلیل مضامین.. ۲۰۳

فصل پنجم:.. ۲۲۰

مسیر طی شده.. ۲۲۱

پاسخ به سوالات اصلی و فرعی.. ۲۲۲

پیشنهادات کاربردی و پژوهشی.. ۲۴۱

فهرست منابع.. ۲۴۳

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *