معرفی کارهای آقای دکتر آذری

معرفی کارهای آقای دکتر آذری

لینک ارتباط با لینک ارتباط با دکتر غلامرضا آذری
@Azarigh2012


https://plink.ir/Tgh5g
گفت و شنود های اِم گریفین با نظریه پردازان ارتباطات
https://plink.ir/EkqWp
مصاحبه با پروفسور ام گریفین
https://plink.ir/CpxH7
آغاز سخن: چیستی و ماهیت نظریه در علوم اجتماعی، انسانی، ارتباطات و رسانه ها (۱)
https://plink.ir/95wse
آغاز سخن: چیستی و ماهیت نظریه در علوم اجتماعی، انسانی، ارتباطات و رسانه ها (۲)
https://plink.ir/TBTx4
1- نظریه ی مدیریت هماهنگ شده ی معنا
https://plink.ir/77TYM
2- نظریه ی تخطی های مورد انتظار
https://plink.ir/KVpqm
3-نظریه ی کاهش عدم قطعیت
https://plink.ir/XJKKd
4- نظریه ی پردازش اطلاعات اجتماعی
https://plink.ir/9B7yX
5- نظریه ی جدل های رابطه ای
https://plink.ir/HJRI6
6- نظریه ی مدیریت حریم ارتباطی
https://plink.ir/E2ZQN
7- نظریه ی چشم انداز کارکردی درباره ی تصمیم سازی گروهی
https://plink.ir/GrBLn
8- نظریه سازه گرایی
https://plink.ir/B33j6
9- نظریه ساخت یابی انطباقی
https://plink.ir/ad8lT
10- نظریه ی انتقادی ارتباطات در سازمان ها
https://plink.ir/RNUxO
11- نظریه ی برجسته سازی یا برنامه چینی
https://plink.ir/xNktE
12- نظریه ی فریبکاری میان فردی
https://plink.ir/UxdVx
13- نظریه ی توازن رسانه ها
https://plink.ir/YpMWe
14- نظریه ی تطابق ارتباطی
https://plink.ir/ISITD
15- نظریه ی چهره – مذاکره
https://plink.ir/1SbIf
16- نظریه ی رمزگان گفتاری
https://plink.ir/LD3al
17- نظریه ی گروه خاموش یا ساکت شده
https://plink.ir/M2pXl
18- نظریه ی جدل های رابطه ای (بخش دوم)

گفت و شنود های اِم گریفین با نظریه پردازان ارتباطات

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *