مقاله کارکردهای رسانه های اجتماعی در ایران

مقاله کارکردهای رسانه های اجتماعی در ایران

انتشار مقاله جدید: 

«کارکرد رسانه های اجتماعی در ایران» 

نوشته: دکتر حسن بشیر و محمدصادق افراسیابی 

منبع: نشریه علمی-ترویجی «رسانه» 

سال ۲۱، شماره ۳ و ۴، شماره پیاپی: ۸۳، پائیز و زمستان ۱۳۹۰، صص ۵-۳۱ 

چکیده: 

در این مقاله تلاش شده است تا از طریق مطالعه پیمایشی میان اعضای بزرگترین جامعه مجازی ایرانیان (کلوب) کارکرد اصلی رسانه های اجتماعی در بین کاربران ایرانی مشخص گردد و به این سوال پاسخ داده شود که بیشترین استفاده جوانان از رسانه های اجتماعی شامل چه مواردی است؟ در همین راستا برای سنجش جایگاه شبکه های اجتماعی اینترنتی به عنوان تکامل یافته ترین رسانه های اجتماعی عصر حاضر در زندگی افراد و تعیین کارکردهای اصلی شبکه های مذکور، از روش پیمایش اینترنتی و ارسال پرسشنامه به صورت برخط (آنلاین) برای کاربران فعال جامعه مجازی ایرانیان استفاده کرده ایم. در مجموع با هدف جمع آوری ۳۸۰ پرسشنامه تکمیل شده و قابل استفاده، طی مدت ۲ ماه در زمانهای مختلف روز شامل ساعت ۱ بامداد تا ۷صبح ، ۷ صبح تا ۱۲ ظهر، ۱۲ تا ۴ بعداز ظهر، ۴ بعداز ظهر تا ۸ شب، ۸ شب تا ۱ بامداد، ۹۰۰۰ درخواست به اعضای آنلاین کلوب ارسال شده است. یافته­ها نشان می­دهد که اولا جوانان مهمترین استفاده کنندگان از شبکه های اجتماعی اینترنتی هستند، ثانیا استفاده از اینترنت و شبکه­های اجتماعی اینترنتی نه تنها مهمترین فعالیت ایشان در اوقات فراغت است، بلکه اکثر جوانان وقت قابل توجهی را به حضور در جوامع مجازی نسبت به سایر فعالیتهای اجتماعی اختصاص می دهند. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه مشارکت در بحثهای گروهی، سرگرمی و دوست یابی به ترتیب بیشترین فروانی را به عنوان اولویت اول کارکردهای جوامع مجازی برای افراد دارا هستند.

واژگان کلیدی: رسانه های اجتماعی، اینترنت، جوانان، شبکه های اجتماعی، جامعه مجازی ایرانیان،کارکردها

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *