همدلی

همدلی

مهربانی هایتون چون دوست را تقدیر کرد

شعر هم تمکین نمود و عشق را تفسیر کرد

معنی هر ارتباطی چون ز دل نشأت گرفت

لاجرم بر دل نشیند، عالمی تسخیر کرد

منبع و گیرنده و کانال چون همدل شدند

هر دلی هم، هر پیام خوب را، تحریر کرد

ارتباطات جهان بر پایه ی معنا شکُفت

هر که معنا داشت خود را در جهان تقریر کرد

در تعامل هر پیامی جلوه ای دیگر گرفت

هر که می داند چنین سرّی، چنان تدبیر کرد

معنی هر واژه ای در ذهن ها چون شکل یافت

معنی معنای آن با هر کسی تغییر کرد

هر زبانی نقش فرهنگی است در هر محتوا

چون هویت یافت، دنیا را به خود زنجیر کرد

عشق در متن دل عاشق اگر راهی گشود

واژه های عاشقی را در جهان تکثیر کرد

دوستان گر همدلی را قسمت یاران کنند

هر کسی تنهائیش را سر به سر تحقیر کرد

داستان پایان نمی یابد اگر عمری بماند

گر چه در هر لحظه اش جان و تنم را پیر کرد

آرزو دارم که هر رمزی نهادم در سخن

معنی آن، هر کسی، با خوبیش، تعبیر کرد

بارالاها عاقبت را نیک کن بر جمع ما

چون که تقدیس تو را هر لحظه، با تکبیر کرد

حسن بشیر جمعه- ۱۸/۱/۱۳۹۶

دسته بندی ها: اشعار
مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *