کتاب رسانه شناسی امارات متحده عربی حسن بشیر

کتاب رسانه شناسی امارات متحده عربی حسن بشیر

مقدمه

کتاب رسانه شناسی امارات متحده عربی

دکتر حسن بشیر 

عصر ارتباطات با انفجار اطلاعات و گسترش رسانه ها آغاز گردید. شناخت این عصر در توسعه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و جهانی اهمیت بسزایی دارد.

شناخت رسانه های جمعی در کشورهای گوناگون و مطالعه سیر تحول آنها در سطوح مختلف و تاثیرگذاری آنها در تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از مهمترین عوامل موثر در آشنائی بیشتر با جهان معاصر به حساب می آید. بدون این شناخت زمینه های تعامل با جوامع مختلف از شکل مناسب برخوردار نخواهد بود.

جهان اسلام همچون سایر نقاط دیگر جهان متأثر از عصر ارتباطات بوده و ارتباطات جمعی آن، به ویژه در رابطه با رسانه ها، توسعه روز افزون داشته است. شناخت این جهان برای تعامل در زمینه های مختلف از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در حقیقت جامعه، به ویژه جامعه علمی کشور، برای دستیابی به یک تصور جامعی از تحولات کشورهای دیگر به ویژه کشورهای جهان اسلام نیازمند آشنائی و شناخت بیشتر و عمیقتر از تحولات رسانه ای به عنوان ابزاری مهم و اساسی برای انعکاس جریانات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این کشورها می باشد.

شناخت واقعی تحولات جهان اسلام ما را در ایجاد ارتباطات وسیع، به ویژه در زمینه ارتباطات میان فرهنگی میان جوامع آن موفقتر می سازد. امروزه ارتباطات میان فرهنگی نقشی اساسی در تحولات جهان اسلام برای ایجاد همفکری، همسوئی، همدلی و همدردی میان مسلمانان دارد که جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مسئولیت اساسی دارد.

بدون شناخت، ایجاد ارتباطات میان فرهنگی امکان پذیر نیست. این شناخت، باید شامل کلیه حوزه های مربوط به جهان اسلام از جمله حوزه ارتباطات جمعی و رسانه ها باشد.

از سوی دیگر شناخت ارتباطات جمعی و رسانه های کشورهای جهان اسلام و تحولات تبلیغاتی و رسانه ای در این کشورها می تواند در رصد کردن دیدگاههای کشورهای مزبور در مورد جهان و از جمله جمهوری اسلامی ایران مفید و در بسیاری از مواقع حیاتی باشد. این شناخت حتی در سطوح مختلف می تواند مزایای فراوانی را به دنبال داشته باشد. بدیهی است که هر چه این شناخت وسیعتر، عمیقتر و دقیقتر باشد، میزان بهره وری آن نیز گسترده تر و بیشتر خواهد بود.

نگارنده در جهت غنی سازی این حوزه مطالعه ای، مجموعه ای را به عنوان «مجموعة رسانه شناسی جهان اسلام» زیر مجموعه «هسته مطالعات فرهنگی-رسانه ای جهان اسلام» می باشد که با مسئولیت نگارنده در دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق (علیه السلام) راه اندازی شده، طراحی کرده است که امید می رود بیشترین کشورها را در این زمینه پوشش دهد و منبعی برای مطالعات بعدی باشد.

اولین کتاب از این مجموعه، «رسانه شناسی امارات متحده عربی» است. این کتاب در تلاش است که ارتباطات جمعی و رسانه های کشور امارات متحده عربی را پوشش دهد و تا آنجا که ممکن است اطلاعات آن به روز باشد؛ اگر چه با توجه به توسعه روزانه ارتباطات و رسانه ها در هر کشور، امکان درج آخرین اطلاعات و آمار امکان پذیر نیست.

در این مجموعه تلاش شده است که از  مطالب مختلف کتاب ها، روزنامه ها، مطبوعات، و سایت های مختلف استفاده شود. بنابراین، بدیهی است که کتاب به شکل ترجمه و تالیف تدوین شده است. البته تلاش شده است که کلیه منابع مرتبط با ترجمه ها درج شوند. بخشی از موارد نیز همچون قوانین و مقررات از سایت های دولتی امارات متحده عربی ترجمه شده است.

آنچه که در رابطه با ارتباطات جمعی و رسانه ها در جهان اسلام به هر صورتی تدوین می شود می تواند برای درس های دانشگاهی از جمله درس «رسانه ها در کشورهای اسلامی» مفید باشد.

کتاب در هفت فصل تدوین شد است که عبارتند از:

فصل اول: اطلاعات عمومی امارات

فصل دوم: نشریات و روزنامه ها در امارات

فصل سوم: مؤسسات رسانه ای، سازماندهی ارتباطات و رسانه ها

فصل چهارم: راديو در کشور امارات متحده عربي

فصل پنجم: تلويزيون در کشور امارات متحده عربي

فصل ششم: چارچوب قانونی محتوای اینترنت و سایر رسانه ها

فصل هفتم: نتيجه گيري

امیدوارم این کتاب و کتاب های دیگر مجموعة رسانه شناسی جهان اسلام بتواند بخشی از ناآگاهی های موجود درباره ارتباطات جمعی و رسانه ها در کشورهای جهان اسلام را به آگاهی تبدیل کند و اطلاعات ما را در این زمینه بیشتر کند.

                          دکتر حسن بشیر

                         عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

دکتر حسن بشیر 

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *