Bashir

نویسنده: Bashir
ایران به تو می نازد

ایران به تو می نازد

من بنده ی درگاهم، ای شاه خراسانی از لطف تو آگاهم، ای شاه خراسانی عمری است که با نامت، روز و شب من روشن با عشق تو همراهم، ای شاه خراسانی ای طلعت فرخنده و ای نور فروزنده بی نور تو گمراهم، ای شاه خراسانی ایران به تو می نازد، سلطان دل مائی تو رهبر دلخواهم، ای شاه خراسانی مردم ز تو می خواهند هر خواسته ای، اما من از تو، تو را خواهم، ای شاه خراسانی حسن بشیر جمعه- روز میلاد حضرت امام رضا (ع) ۱۳ تیر ۱۳۹۹

انتشار کتاب دین، رسانه و کرونا به اهتمام دکتر حسن بشیر

انتشار کتاب دین، رسانه و کرونا به اهتمام دکتر حسن بشیر

کتاب مجموعه مقالات دین، رسانه و کرونا به اهتمام دکتر حسن بشیر منتشر شد. فهرست مطالب کتاب دین، رسانه و کرونا سخن نخست………………………… ۷ مقدمه………………………….. ۹ کرونا و تعلیق مناسک دینی……………….. ۲۱ سیدحسین شرف‌الدین دین و رسانه؛ سیاست‌های تبلیغ رسانه‌ای دین با تمرکز بر موضوع کرونا   39 محمدحسین شعاعی دين رسانه‌اي يا رسانه ديني؛ راهکارهاي رسانه‌اي مقابله با چالش‌هاي کرونا در قبال معنويت و مناسک ديني……………………….. ۵۵ حسن مجيدي کرونا، عصر رسانه‌ای و نومفهوم‌پردازی در مؤلفه‌های معنویت دینی  80 بهاره نصیری آمنه بختیاری کرونا و صداوسیما، آگاهی‌بخشی و رفع شبهات دینی؛ مختصات احتمالی مدل رسانه‌ای در پساکرونا ۱۱۱ داود نعمتی انارکی اردشیر زابلی‌زاده بررسی پدیده تلویزیونی‌شدن مناسک دینی در دوره شیوع بیماری کرونا     141 محمدحسین ظریفیان یگانه محمدحسین کشکولی بایسته‌های […]

بنمای رخ

بنمای رخ

چشم از تو بر ندارم، تا بنگری به رویمدر محضر تو ای دوست، جز حرف دل نگویمدر عشق آتشین ام، این را نهفته بودمسوی تو خواهم آمد، شاید شوی به سویمبنمای عشق خود را تا چشم دل شود بازراهی نما که با آن، راهی دگر نجویمدستم بگیر کز خلق، خیری ندیده ام منذکری به من بیآموز، تا هر کجا بگویمبگشای لب که خوانم در سایه اش معانیبنمای رخ که با آن، برگیرم آرزویمدر حسرت نگاهت، عمرم به آخر آمدپایان نیافت اما، هر لحظه گفتگویم حسن بشیر چهارشنبه. ۲۸ خرداد ۱۳۹۹

روح تازه

روح تازه

(روز جمعه است و با یاد آن غایب حاضر) گاهی دلم آگه بود، گاهی به ناگه می رودگاهی به رهزن می زند، گاهی به هر ره می رودای داد از هر ناگه ای، فریاد از هر آگه ایخنجر به ناگاهی زند، هر دل که آگه می رودعمری است بر هر قله ای خوشحال بودم از خودمپایان ره دیدم که خود، عمری است، در چه می رودهر روز آتش می زنم بر خرمن بی حاصلیمحصول اگر حاصل شود، در راه هر شه می رودعشقی که در من زنده شد، جان را به یغما می بردهر لحظه روح تازه ام، دنبال آن مه می رود حسن بشیرجمعه. ۲۳ خرداد ۱۳۹۹

استعفای «حسن بشیر» از ریاست هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای ایران

استعفای «حسن بشیر» از ریاست هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای ایران

هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای با حضور «حسن بشیر» رئیس هیئت مدیره، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره امروز شنبه تشکیل شد و در نهایت به استعفای وی انجامید. به گزارش خبرنگار رسانه خبرگزاری فارس، با توجه به گذشت یک سال از تشکیل هیئت مدیره جدید انجمن سواد رسانه ای و ضرورت بررسی و بازنگری در روال طی شده و تغییر در ساختار فعلی هیئت مدیره، ابتدا تغییر رییس هیئت مدیره به رای گذاشته شده که «حسن بشیر» کلیه آراء به عنوان رییس باقی ماند. بررسی گزارش عملکرد مدیرعامل طی یکسال گذشته و تغییر و تجدید نظر در این جایگاه مورد بررسی قرار گرفت که در پی بحث های گوناگون بین موافقان و مخالفان این استعفا و اعتراض […]

گفتگوهای دل و چشم

گفتگوهای دل و چشم

(برای آن امامی که در دل ما حضور همیشگی دارد، اما از چشمان ما غائب) عشق ورزی سال ها، از چشم او، پنهان نبودلیک در قاموس او، با عشق دل، همسان نبودگفتگوهای دل و چشم من و او تا به کیعالمی تمکین نمود و او پی فرمان نبودبا کمند ابرویش با اینکه دین و دل ربوددر پناه چشم او، هم دین و دل، زندان نبودبی وفایی گر چه بنمودیم در هنگام دردعاشقان دانند جز او، درد را درمان نبوددر خرابات دلم با وی به سر کردم حیاتیک نظر، یک لحظه، اما او چرا مهمان نبود حسن بشیرپنجشنبه. ۸ خرداد ۱۳۹۹

حاصل عمرم…

حاصل عمرم…

خواستم در چشم او جایی بیابم، جا نبودهر چه رؤیا داشتم، در پیش او، رؤیا نبودحاصل عمرم بدون او بجز یک نام نیستهیچ در هیچ است و در أعماق آن، معنا نبودفکر می کردم که روزی پیش او رسوا شومگر چه رسوا گشته ام، اما در آن سودا نبودکاش در آغوش او سر می نهادم تا أبدآرزویی بود، گشتم، هرگز او آنجا نبوددر درونم عشق لبریز است از عرفان و نورباز کردم سینه را، تا بنگرد، اما نبودحس شیرینی که در من ریشه ای محکم گرفتعاقبت با آه او، جز لحظه ای، برپا نبود حسن بشیر چهارشنبه هفتم خرداد ۱۳۹۹

کتاب رسانه شناسی امارات متحده عربی حسن بشیر

کتاب رسانه شناسی امارات متحده عربی حسن بشیر

مقدمه کتاب رسانه شناسی امارات متحده عربی دکتر حسن بشیر  عصر ارتباطات با انفجار اطلاعات و گسترش رسانه ها آغاز گردید. شناخت این عصر در توسعه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و جهانی اهمیت بسزایی دارد. شناخت رسانه های جمعی در کشورهای گوناگون و مطالعه سیر تحول آنها در سطوح مختلف و تاثیرگذاری آنها در تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از مهمترین عوامل موثر در آشنائی بیشتر با جهان معاصر به حساب می آید. بدون این شناخت زمینه های تعامل با جوامع مختلف از شکل مناسب برخوردار نخواهد بود. جهان اسلام همچون سایر نقاط دیگر جهان متأثر از عصر ارتباطات بوده و ارتباطات جمعی آن، به ویژه در رابطه با رسانه ها، توسعه روز افزون داشته است. شناخت این جهان برای تعامل […]

کرونا و دردهای بی نام

کرونا و دردهای بی نام

با کرونا، یا بدون آن، چه فرقی می کند؟سرزمین ماست، یا آنان، چه فرقی می کند؟غم فراگیر است، دل ها در فراقی دردناکدرد دانایان و نادانان، چه فرقی می کند؟عاشقی گر در وجود ما نهالی سبز شدعشق ما در قم و یا تهران، چه فرقی می کند؟دل اگر با دیگری پیوند نامعلوم داشتمنطق مردان و نامردان، چه فرقی می کند؟گر کرونا روح ما را می جود در روز و شبدر تن فرهاد یا عدنان، چه فرقی می کند؟گر مسلمانیم و درد هر کسی چون درد ماستدردهای دین و درد نان، چه فرقی می کند؟فقر گر خالی نموده جیب ها را بی دریغصاحب دکان و بی دکان، چه فرقی می کند؟علم گر در اختیار عده ای مغرور شدچشم را بستن و […]

1 2 3 45