تمام مطالب دسته بندی: خاطرات
بزرگترین نعمت زندگی من؛ به یاد شیخ اخلاق، حضرت آیت ا…مهدوی کنی (ره)

بزرگترین نعمت زندگی من؛ به یاد شیخ اخلاق، حضرت آیت ا…مهدوی کنی (ره)

بزرگترین نعمت زندگی من (به یاد شیخ اخلاق، حضرت آیت ا…مهدوی کنی (ره)) بر سر مزارت نشسته ام و تو را می خوانم بدون هیچ حجابی. قامتی بودی به بلندای خودت که بینظیر بود. شیخ اخلاق هستی و عارف زمانه. فقیه نستوه و مبارز آگاه بودی و فراتر از همه «عالم با بصیرت». هیچگاه تو را اینگونه شفاف ندیده بودم در زندگی خود. اما آن روز بر سر مزارت دانستم که در عین نبودن، حاضری و در عین مردن، زنده ای و ما مردگانی بیش نیستیم که ادای زنده ماندن را در می آوریم. عهد خود را تجدید کردم با تو، همچون هر سال که در آغاز آن تو را زیارت می کردم. و امروز نیز چنین کردم. عهد من […]

یادداشت های سفر مسقط – بخش سوم

یادداشت های سفر مسقط – بخش سوم

یادداشت های سفر مسقط (بخش سوم) هوایپما که در فرودگاه مسقط نشست به فضای جدیدی وارد شدیم که می توان آن را کاملا با فضای دبی متفاوت دانست. در مقایسه با دبی، فقر و ضعف ها کاملا نمود داشت. دقیقا همانند این بود که به فرودگاه یک کشور نسبتا فقیری وارد شده باشیم. ساختمان فرودگاه نیز تعریف چندانی نداشت. کارکنان فرودگاه نیز عمدتا جوان بودند ولی کاملا مشخص بود که یا تازه کار و یا کم تجربه بودند. معطل کردن، سوال از همدیگر نمودن برای برخی از موارد، رفتن برای دیدن مسئولین دیگر برای سوال در مورد برخی از مسافران نشان می داد که حتی از کامپیوترهای مناسب در محل ورود به کشور بخوبی استفاده نمی شود. بنظرم نمی رسید […]

یادداشت سفر مسقط- بخش دوم

یادداشت سفر مسقط- بخش دوم

یادداشت سفر مسقط (بخش دوم)  ساعت تقریبا ۴:۱۵ صبح روز یکشنبه ۲۸/۷/۱۳۸۷ (مصادف ۱۹/۱۰/۲۰۰۸) از تهران به سمت دبی حرکت کردیم. آنهم با هواپیمای امارات. حرکت پرواز ساعت ۴:۰۵ بود و این تاخیر ده دقیقه  ای در پرواز، کمترین تاخیری بود که حداقل در دو سال اخیر از سفرهای تهران به خارج داشتم. ساعت پرواز، برای اینکه با وقت نماز صبح مصادف می شد، ساعت بدی بود. قبل از حرکت، علیرغم اینکه تقریبا بیش از یک ساعت در سالن نهائی انتظار نزدیک درب خروج به سمت هواپیما بودیم، از همه مسافران که بسیاری از آنان ایرانی نیز بودند و تعداد معتنی بهی خارجی، ولی بجز یک نفر آنهم غیر ایرانی از مسلمانان ساکن دبی شخص دیگری را ندیدم که در […]

یادداشت های سفر مسقط-بخش اول

یادداشت های سفر مسقط-بخش اول

یادداشت های سفر مسقط از ۲۸/۷/۱۳۸۷ لغایت ۱/۸/۱۳۸۷ (بخش اول) مقدمه: نوشتن یادداشت های روزانه و به عبارت دیگر خاطرات، کار مخاطره آمیزی است. خطر اینگونه نوشته ها از آنجا ناشی می شود که معمولا نوعی از برداشت های نسبتا عجولانه است و این در کار علمی یک ضعف آگاهانه است. ولی خوبی این نوشته ها از جهت دیگر این است که بسیار معصومانه، بدون پیش داوریهای مثبت و منفی قبلی و معمولا برداشت های نسبتا بی طرفانه است. بعبارت دیگر، به علت حاکمیت عنصر زمان بر این گونه نوشته ها که باید به سرعت نوشته شوند و همانند یک دوربین عکاسی لحظه ها را شکار کنند، بیش از آنکه به فکر چگونگی بازنمائی و بازسازی واقعیت بیفتند در جهت […]

هویت اسلامی: احساس همدلی

هویت اسلامی: احساس همدلی

(خاطرات لندنیه، بخش سوم) در مطالعات جامعه شناسی، هویت از جایگاه مهمی برخوردار است. هویت نه تنها به عنوان یک شاخص مهم فرهنگی-اجتماعی مطرح است، بلکه به قول گودیکانست، صاحب نظریه معروف مدیریت اضطراب/عدم قطعیت، ارتباطات نیز نوعی تبادل هویت میان افراد است (Gudykanst, 2005). بدون شناخت متقابل هویت، اصولا ارتباطی صورت نمی گیرد. این هویت است که با نشانه های خود، دال و مدلول سوسوری را به همدیگر پیوند می دهد، و از آن فرهنگ و ارتباطات و تبادل معنا و شناخت ایجاد می شود. نقش هویت، در بسیاری از مسائل زندگی، بویژه با گسترش پدیده جهانی شدن، وارد مراحل جدی خود شده است. به عنوان مثال، هویت یک فرد می تواند منعکس کننده فرهنگ، دین، کشور، حزب، قبیله […]

ترجمه “نون و القلم” جلال آل احمد: اقدام فرهنگی یا سیاسی

ترجمه “نون و القلم” جلال آل احمد: اقدام فرهنگی یا سیاسی

(خاطرات لندنیه، بخش دوم) در سفر اخیری که به لندن در تیرماه ۱۳۸۷ داشتم، فرصتی  بدست آمد که به برخی از مراکز اسلامی،‌ فرهنگی و علمی سر بزنم و از نزدیک برخی از تحولات و اقدامات را مشاهده کنم. در کتابخانه یکی از همین مراکز اسلامی-فرهنگی کتابی به زبان عربی توجهم را جلب کرد. کتاب از سلسله “ابداعات عالمیه” (نوآوریهای جهانی) بود که از طرف “المجلس الوطنی للثقافه و الفنون و الآداب” (مجلس ملی فرهنگی، هنری و ادبی” کویت در تیر ماه سال ۱۹۹۸ به شماره ۳۱۸ منتشر شده بود. کتاب مزبور ترجمه داستان معروف “نون و القلم” جلال آل احمد است که توسط دکتر عبدالوهاب علوب ترجمه و توسط خانم دکتر زبیده اشکنانی ویراستاری شده است. درباره خود این […]