تمام مطالب دسته بندی: اشعار
حدیث انتخابات

حدیث انتخابات

اگر داری تو جائی در خرابات بیا بشنو حدیث انتخابات و گر داری تو جرأت همره هوش نخواهی کرد، شعرم را فراموش بگویم از برایت، قصه ی حال که تا گردی از آن سرحال و خوشحال زمان انتخابات است، نزدیک میان خوب و بد، هر مرز، باریک بدون ترس و لرز، ای دوست، بگزین تو فردی عاقل و محبوب و با دین نکن خود را جدا، از مردم اکنون که گردی سال های سال، مغبون دگر کشور نمی تابد، به تحقیق کسی کو در عمل، خواهان تحمیق و دشمن گر کند هر گونه تشویق انرژی را کند، با عشق، تعلیق اگر چه هسته ای، قدرت شماریم به از مردم، ولی قدرت نداریم +++++ ای که در انتخاب حیرانا بازگو دردِ […]

فصل انتخاب

فصل انتخاب

حسن بشیرسروده تازه ای برای انتخابات انتخابات است و فصل انتخاب روز محشر هست و ایام حساب جنگ الفاظ است و می بینی عیان حرف مفت و حمله و لحنِ عتاب آن یکی با وعده ی یارانه ها این یکی در وعده اش بوی کباب هر چه می بینم درون گفته ها نیست الاّ وعده های ناصواب هر کسی از ظن خود دارد سخن می دهد، در کارزار التهاب وعده های بس زیادی داده شد گویی اما نیست جز رؤیای خواب آی، ای آنکس که هر کس پیش تو در نگاهت نقش های یک حباب اینکه می بینی تنی پر درد و غم زندگی در پیش چشمش شد خراب دست های تشنه ی او سوی توست در تلاشی هست تا […]

به مناسب میلاد حضرت علی (ع)

به مناسب میلاد حضرت علی (ع)

ای مرد بزرگِ آفرینشو ای حضرت عشق و نور و بینشآدم به تو افتخار داردعالَم ز تو بر گرفته جنبشای وجه خدا و اسم اعظمو ای فخر خدا به هر پرستشبی نام تو جنّت خداوندبا هر چه در آن، ندارد ارزشبخشنده توئی، به هر دو عالمای قاسم خُلد و نار و آتِشای صاحب کوثر کرامتاز توست تمام علم و دانشفرخنده کسی، توئی امیرشبازنده، اگر نشد، پذیرشبی قدرت تو زمین و کیهانهرگز نشدش توان گردشهر کس که تو را شناخت دانستکُنه تو خداست در نمایشای مهبط وحی عقل و تدبیرقران ز تو بود در نگارشای روح خدا درون توحیدایمان ز تو بر گرفت سنجشفرمان تو، فرمان الهی استدر هر سخنی، بدون چالشای عنصرِ پاک ذات اقدسای وسعت بی حدود بخشششرمنده زبان […]

عشق خدا

عشق خدا

(برای رسول رحمت و مهربانی که نامش محمد (ص) است) هر قامتی به نام تو اندر قیام بود بی نام تو قیام قیامت حرام بود چون نور تو به عرصه ی عالم طلوع کرد ایوان شکست، و دین تو در انتظام بود با اولین نگاه، خدا عاشقی نمود با عشق توست عشق خدا مستدام بود در هر سحر ز نور تو خورشید زنده است گر نور تو نبود سحر ناتمام بود ای خاتم مرام خداوند در جهان هر کس بدون سنت تو، بی مرام بود در هر نفس حیات تو تقسیم می شود هر گفته ای زما به تو جانش سلام بود هر جا سخن ز توست پیامی نهفته بود معنای توست هر سخنی را پیام بود قران سخن نگفت […]

برای سالگرد عروج روحانی آیت الله مهدوی کنی (ره)

برای سالگرد عروج روحانی آیت الله مهدوی کنی (ره)

شعر : در بهشت حق لقای مهدوی اشک ما پایان ندارد، در رثای مهدویدر فراقش دل، سیه پوش عزای مهدویمرد صادق در سیاست، مرد عالم در عملعمق ایمانش نداند، جز خدای مهدویمرده هرگز نیست استادی که در دل زنده استجاودان در نزد ما باشد، صدای مهدویچشمه ی جوشان اخلاق و ادب در زندگیهست جاری تا أبد، در پیش پای مهدویدر رضای حق قدم برداشت بی چون و چراتا که شد بر ما رضای حق، رضای مهدویامتداد لطف او هرگز ندارد انتهاهر کجا را بنگری، عین صفای مهدویزنده ی علمیم و از او زنده تر خواهیم شداین حیات معنوی، باشد، عطای مهدویدر لوای اوست، دانشگاه پابرجا شودچون بقای ما نباشد، جز بقای مهدویهر دلی از عشق او لبریز ایمان گشته استهر […]

کربلا آماده شد

کربلا آماده شد

گام بر دارید با ما، کربلا آماده شد آسمان آماده شد، با ما، خدا آماده شد خاک می خواند سرود عاشقی با هر قدم درد دوری نیست هرگز، چون شفا آماده شد راه پیمایان، زیارت خواندنی تر گشته است هر دلی در عشق مولا، بی ریا آماده شد در سخن آمد عمود راه، با هر زایری همره آنان، زبان هر دعا آماده شد خادمان راه ها، در انتظار عاشقان سفره ها پهن اند، اینجا، هر سرا آماده شد کربلا اینجاست، آنجا، پیش ما، چون یار هست آن زیارت خواندنی شد، هر کجا آماده شد ما سفر کردیم با یاران عاشق، اربعین کربلا آماده شد، مولای ما آماده شد حسن بشیر ۳ مهر ۱۳۹۹

راه اربعین

راه اربعین

همنوا گردیده هر دل با نوای اربعین هر زمینی، کربلا، در راستای اربعین راه خاکی بسته شد، اما به روی عاشقان آسمان بگشود راه خود، برای اربعین یا حسین از هر دلی جوشید، در پرواز عشق شد ملاقات حسینی، با خدای اربعین سینه ی هر دردمندی شد زمین کربلا هر دلی در سجده شد، در پیش پای اربعین مرزهای عشق بشکستند با فریاد دل یا حسین ما نشسته، جای جای اربعین ما نمی ترسیم از راه شهادت با حسین با حسین ایم و کنارش در سرای اربعین هر چه ما داریم از نسل حسین و یا حسین جان و مال و زندگی، باشد، فدای اربعین

هر کوچه ای یک تکیه

هر کوچه ای یک تکیه

هر کوچه ای یک تکیه، هر کس روضه خوان است این فصل، فصل انتخاب و امتحان است گویی حسین اینجاست، در هر خانه ای هست در گوشه های هر دل پیر و جوان است از قرن ها، هرگز نشد نامش فراموش زنده است نامش، این جهان و آن جهان است با گریه آباد است، دل های حسینی هرگز نمیرد آن که با او همزبان است هر کس که در مهمانیش دعوت نمودند در کربلا، یا هر کجا، او میزبان است با یا حسین ایم و حسین اینجاست با ماست هرگز نشد دور از همه، چون مهربان است هر ذره ای از خاک او، خورشید ما هست از نور آن، پر نورتر، جسم و روان است حسن بشیر دوم محرم ۱۴۴‪۲

1 2 3 5