تمام مطالب دسته بندی: اشعار
به مناسب میلاد حضرت علی (ع)

به مناسب میلاد حضرت علی (ع)

ای مرد بزرگِ آفرینشو ای حضرت عشق و نور و بینشآدم به تو افتخار داردعالَم ز تو بر گرفته جنبشای وجه خدا و اسم اعظمو ای فخر خدا به هر پرستشبی نام تو جنّت خداوندبا هر چه در آن، ندارد ارزشبخشنده توئی، به هر دو عالمای قاسم خُلد و نار و آتِشای صاحب کوثر کرامتاز توست تمام علم و دانشفرخنده کسی، توئی امیرشبازنده، اگر نشد، پذیرشبی قدرت تو زمین و کیهانهرگز نشدش توان گردشهر کس که تو را شناخت دانستکُنه تو خداست در نمایشای مهبط وحی عقل و تدبیرقران ز تو بود در نگارشای روح خدا درون توحیدایمان ز تو بر گرفت سنجشفرمان تو، فرمان الهی استدر هر سخنی، بدون چالشای عنصرِ پاک ذات اقدسای وسعت بی حدود بخشششرمنده زبان […]

عشق خدا

عشق خدا

(برای رسول رحمت و مهربانی که نامش محمد (ص) است) هر قامتی به نام تو اندر قیام بود بی نام تو قیام قیامت حرام بود چون نور تو به عرصه ی عالم طلوع کرد ایوان شکست، و دین تو در انتظام بود با اولین نگاه، خدا عاشقی نمود با عشق توست عشق خدا مستدام بود در هر سحر ز نور تو خورشید زنده است گر نور تو نبود سحر ناتمام بود ای خاتم مرام خداوند در جهان هر کس بدون سنت تو، بی مرام بود در هر نفس حیات تو تقسیم می شود هر گفته ای زما به تو جانش سلام بود هر جا سخن ز توست پیامی نهفته بود معنای توست هر سخنی را پیام بود قران سخن نگفت […]

برای سالگرد عروج روحانی آیت الله مهدوی کنی (ره)

برای سالگرد عروج روحانی آیت الله مهدوی کنی (ره)

شعر : در بهشت حق لقای مهدوی اشک ما پایان ندارد، در رثای مهدویدر فراقش دل، سیه پوش عزای مهدویمرد صادق در سیاست، مرد عالم در عملعمق ایمانش نداند، جز خدای مهدویمرده هرگز نیست استادی که در دل زنده استجاودان در نزد ما باشد، صدای مهدویچشمه ی جوشان اخلاق و ادب در زندگیهست جاری تا أبد، در پیش پای مهدویدر رضای حق قدم برداشت بی چون و چراتا که شد بر ما رضای حق، رضای مهدویامتداد لطف او هرگز ندارد انتهاهر کجا را بنگری، عین صفای مهدویزنده ی علمیم و از او زنده تر خواهیم شداین حیات معنوی، باشد، عطای مهدویدر لوای اوست، دانشگاه پابرجا شودچون بقای ما نباشد، جز بقای مهدویهر دلی از عشق او لبریز ایمان گشته استهر […]

کربلا آماده شد

کربلا آماده شد

گام بر دارید با ما، کربلا آماده شد آسمان آماده شد، با ما، خدا آماده شد خاک می خواند سرود عاشقی با هر قدم درد دوری نیست هرگز، چون شفا آماده شد راه پیمایان، زیارت خواندنی تر گشته است هر دلی در عشق مولا، بی ریا آماده شد در سخن آمد عمود راه، با هر زایری همره آنان، زبان هر دعا آماده شد خادمان راه ها، در انتظار عاشقان سفره ها پهن اند، اینجا، هر سرا آماده شد کربلا اینجاست، آنجا، پیش ما، چون یار هست آن زیارت خواندنی شد، هر کجا آماده شد ما سفر کردیم با یاران عاشق، اربعین کربلا آماده شد، مولای ما آماده شد حسن بشیر ۳ مهر ۱۳۹۹

راه اربعین

راه اربعین

همنوا گردیده هر دل با نوای اربعین هر زمینی، کربلا، در راستای اربعین راه خاکی بسته شد، اما به روی عاشقان آسمان بگشود راه خود، برای اربعین یا حسین از هر دلی جوشید، در پرواز عشق شد ملاقات حسینی، با خدای اربعین سینه ی هر دردمندی شد زمین کربلا هر دلی در سجده شد، در پیش پای اربعین مرزهای عشق بشکستند با فریاد دل یا حسین ما نشسته، جای جای اربعین ما نمی ترسیم از راه شهادت با حسین با حسین ایم و کنارش در سرای اربعین هر چه ما داریم از نسل حسین و یا حسین جان و مال و زندگی، باشد، فدای اربعین

هر کوچه ای یک تکیه

هر کوچه ای یک تکیه

هر کوچه ای یک تکیه، هر کس روضه خوان است این فصل، فصل انتخاب و امتحان است گویی حسین اینجاست، در هر خانه ای هست در گوشه های هر دل پیر و جوان است از قرن ها، هرگز نشد نامش فراموش زنده است نامش، این جهان و آن جهان است با گریه آباد است، دل های حسینی هرگز نمیرد آن که با او همزبان است هر کس که در مهمانیش دعوت نمودند در کربلا، یا هر کجا، او میزبان است با یا حسین ایم و حسین اینجاست با ماست هرگز نشد دور از همه، چون مهربان است هر ذره ای از خاک او، خورشید ما هست از نور آن، پر نورتر، جسم و روان است حسن بشیر دوم محرم ۱۴۴‪۲

یا حسین اینجاست، با ماست

یا حسین اینجاست، با ماست

بغض مرا بشکن، که دست آورد غم هاست در کربلا، آقای ما، امروز، تنهاست در قرنهای تشنه و سیراب از عشق هر جا محرم می شد، آنجا روضه برپاست هر سینه ای صحنی است، اما بی مسافر هر خانه ای تنهاست، اما پر ز غوغاست در هر قدم، یک بوسه، بر خاکش نهادیم اکنون تمام خاک ها، از بوسه، زیباست آغاز شد ماه محرم، روضه برپاست ای اهل عالم، یا حسین اینجاست، با ماست بغض مرا بشکن که محشر شد نمایان هر اشک، گر خونین نشد، خالی ز معناست هر سرزمینی کربلائی هست اکنون هر خانه ای یک تکیه، هر دل با مسماست حسن بشیر اول محرم ۱۴۴۱

انتشار مجموعه شعری درباره کرونا

انتشار مجموعه شعری درباره کرونا

مجموعه شعر طنز «در خانه بمانیم» سروده دکتر حسن بشیر منتشر شد. به گزارش ایسنا، در معرفی این کتاب که در انتشارات لوگوس عرضه شده، آمده است: کتاب «در خانه بمانیم» شامل مجموعه شعرهای طنز حسن بشیر، استاد ارتباطات، در قالب‌های شعر کلاسیک غزل و مثنوی است که با محوریت کرونا سروده شده است. اثرات مختلفی که همه‌گیری کرونا بر زندگی یک استاد دانشگاه داشته است، از جمله بر کلاس‌های درس و خانه‌نشینی، در اینجا به نظم و طنز بیان شده‌اند.  شعری از این کتاب: بشنو از من چون حکایت می‌کنم و از کورونا، من، شکایت می‌کنم این شکایت از منِ تنها نبود عالمی شاکی از آن ویروس بود هر کسی از او گزندی دیده است طاقت انسان از او ببریده است […]

1 2 3 4