تمام مطالب دسته بندی: درسهای دانشگاهی
نام درس : آشنایی با تفکر انتقادی و سواد رسانه ای

نام درس : آشنایی با تفکر انتقادی و سواد رسانه ای

لذت تدریس نام درس به فارسی: آشنایی با تفکر انتقادی و سواد رسانه ای نام درس به انگلیسی: Critical Thinking and Media Literacy مقطع: کارشناسی تعداد واحد: ۲ تعداد ساعت: ۳۲ ساعت نوع درس: پایه نظری پیش نیاز: هم نیاز: آموزش تکمیلی عملی (سمینار): سمینار اهداف درس: آشنا شدن دانشجویان با تفکر انتقادی آشنا شدن دانشجویان با سواد رسانه ای آشنا شدن دانشجویان با تحلیل رسانه ای شرح درس: این درس به شکل سمیناری با حضوری استادان مختلف که در موضوع تفکر و سواد رسانه ای به نام هستند برگزار خواهد شد. در این درس تلاش خواهد شد که دانشجویان توانایی بیشتری در تفکر انتقادی و سواد رسانه ای پیدا کنند تا بتوانند محتواهای مختلف رسانه ای مورد تحلیل و […]