تمام مطالب دسته بندی: درسهای دانشگاهی
شیوه خلاصه کردن مقاله

شیوه خلاصه کردن مقاله

با سلام و احترام برای خلاصه کردن مقالات مختلف، لازم است که از شیوه ذیل استفاده شود. خواهشمند است در این زمینه توجه شود که این اقدام با دقت صورت گیرد. موفق باشید حسن بشیر شیوه خلاصه کردن مقاله قبلاً شیوه خلاصه کردن کتاب را منتشر کرده بودم و اکنون شیوه خلاصه کردن مقاله که عمدتاً مقصود مقاله علمی-پژوهشی است را مطرح می کنم. البته هر مقاله ای با این شیوه قابل خلاصه کردن است؛ اما هدف بیشتر مقالات علمی-پژوهشی است که برای کارهای دانشگاهی اهمیت زیادی دارند. اصولاً خلاصه کردن یک متن، یک هنر است و این هنر را باید آموخت و با تجربه آن را غنی تر کرد. از طرفی دیگر این کار یک مهارت است. به عبارت  […]

شیوه خلاصه کردن کتاب

شیوه خلاصه کردن کتاب

برخی از دانشجویان مایلند که شیوه صحیح خلاصه کردن کتاب را بیاموزند، برخی نیز بدون توجه به اینکه هدف از خلاصه کردن کتاب چیست، از برخی صفحات کتاب مطالبی را انتخاب می کنند و بدون هیچگونه ترتیبی در کنار همدیگر می گذارند و نام آن را خلاصه کتاب می خوانند. بدتر از آن حتی معلوم نیست که این «شبه خلاصه» از کدام کتاب است. یعنی منبع کامل کتاب را نیز نمی نویسند. بهر حال در این مرحله از تحصیل دانشجویان عزیز، قطعا این گونه موارد قابل قبول نبوده و باید این کار با هدفی که مد نظر است به شکل مناسب و علمی تهیه شود. بدیهی است که این شیوه خلاصه برداری تنها برای یک درس خاص تهیه نشده و […]

نام درس : آشنایی با تفکر انتقادی و سواد رسانه ای

نام درس : آشنایی با تفکر انتقادی و سواد رسانه ای

لذت تدریس نام درس به فارسی: آشنایی با تفکر انتقادی و سواد رسانه ای نام درس به انگلیسی: Critical Thinking and Media Literacy مقطع: کارشناسی تعداد واحد: ۲ تعداد ساعت: ۳۲ ساعت نوع درس: پایه نظری پیش نیاز: هم نیاز: آموزش تکمیلی عملی (سمینار): سمینار اهداف درس: آشنا شدن دانشجویان با تفکر انتقادی آشنا شدن دانشجویان با سواد رسانه ای آشنا شدن دانشجویان با تحلیل رسانه ای شرح درس: این درس به شکل سمیناری با حضوری استادان مختلف که در موضوع تفکر و سواد رسانه ای به نام هستند برگزار خواهد شد. در این درس تلاش خواهد شد که دانشجویان توانایی بیشتری در تفکر انتقادی و سواد رسانه ای پیدا کنند تا بتوانند محتواهای مختلف رسانه ای مورد تحلیل و […]