الگوها و روش شناسی

قیمت

معرفی اجمالی محصول الگوها و روش شناسی

  الگوها و روش شناسی‌های سطوح برین برای سیستم های اطلاعاتی   پدرو ایسایاس و تومایس عیسی     ترجمه دکتر حسن بشیر  و سامان سامنی                       فهرست مطالب تقدیر و تشکر پیش گفتار درباره نویسندگان مقدمه مترجمان   فصل اول   مقدمه ای بر الگوها و روش شناسی های سیستم های اطلاعاتی مقدمه پارادایم های توسعه سیستم ها چرخه های حیات توسعه سیستم های اطلاعاتی روش شناسی های توسعه سیستم های اطلاعاتی روش شناسی های توسعه وب سایت مدل های ارزشیابی کاربردپذیری ) سودمندی( مدل های ارزشیابی کیفیت مدل هایی برای ارزیابی موفقیت سیستم های اطلاعاتی نتیجه گیری منابع   فصل دوم   مدل های چرخه حیات توسعه سیستم […]

 

الگوها و روش شناسی‌های سطوح برین

برای سیستم های اطلاعاتی

 

پدرو ایسایاس و تومایس عیسی

 

 

ترجمه

دکتر حسن بشیر  و سامان سامنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تقدیر و تشکر

پیش گفتار

درباره نویسندگان

مقدمه مترجمان

 

فصل اول  

مقدمه ای بر الگوها و روش شناسی های سیستم های اطلاعاتی

مقدمه

پارادایم های توسعه سیستم ها

چرخه های حیات توسعه سیستم های اطلاعاتی

روش شناسی های توسعه سیستم های اطلاعاتی

روش شناسی های توسعه وب سایت

مدل های ارزشیابی کاربردپذیری ) سودمندی(

مدل های ارزشیابی کیفیت

مدل هایی برای ارزیابی موفقیت سیستم های اطلاعاتی

نتیجه گیری

منابع

 

فصل دوم  

مدل های چرخه حیات توسعه سیستم های اطلاعاتی

مقدمه

مدل آبشاری

مدل افزایشی )تکرارشونده(

مدل چرخه حیات مارپیچ )حلزونی)

مدل چرخه حیات وی (V)

توسعه کاربرد سریع

مدل چرخه حیات چابک

مدل نمونه سازی

چرخه حیات مهندسی کاربردپذیری

مدل چرخه حیات ستاره ای

چرخه های حیات توسعه سیستم ترکیبی

نتیجه گیری

منابع

 

فصل سوم

روش شناسی های توسعه سیستم های اطلاعاتی

مقدمه

روش شناسی های توسعه سیستم های اطلاعاتی

روش شناسی چابک

روش شناسی تحلیل و طراحی ساخت یافته سیستم ها

روش شناسی سیستم های نرم

روش شناسی توسعه کاربرمحور

روش شناسی ETHICS

روش شناسی  STRADIS

مهندسی اطلاعات

توسعه سیستم های جکسون

کار و تحلیل تغییرات سیستم های اطلاعاتی

روش شناسی چنددیدگاهه

نتیجه گیری

منابع

 

فصل چهارم

روش شناسی های توسعه وب سایت

مقدمه

روش شناسی تکنیک طراحی شبکه جهانی وب

روش طراحی وب سایت

روش شناسی مدیریت روابط

روش شناسی طراحی ابررسانهای شیءگرا

مهندسی وب

روش شناسی توسعه تجارت اینترنتی

روش شناسی توسعه سیستم اطلاعات وب

روش شناسی مشارکتی برای توسعه وب سایت ها

ارزشیابی کاربردپذیری (SA0)

اندازه گیری- ارزیابی عملکرد

تست کارکرد یا عملکرد (SA1)

برنامه ریزی (SA2)

تحلیل (SA3)

تحلیل وظیفه (SE3.1)

طراحی (SA4)

اهداف کاربردپذیری ( SE4.1)

طراحی تعامل انسان کامپیوتر (SE4.2)

طراحی ناوبری (SE4.3)

طراحی نمونه‌سازی (SE4.4)

اجرا یا پیاده سازی (SA5)

اجرا-ساخت (SE5.1)

اجرا- آموزش کارکنان (SE5.2)

اجرا-ارتقاء (SE5.3)

نگهداری (SA6)

نگهداری-تعامل واقعی و ابزارهای بازخورد (SE6.1)

نگهداری-پایش پروژه (SE6.2)

مشارکت کاربران (SA7)

تکرار (SA8)

سیستم های مدیریت محتوا (SA9)

نتیجه گیری

منابع

 

فصل پنجم

مدل های ارزشیابی کاربردپذیری

مقدمه

مهندسی شناختی

اجرا یا تمرین شناختی

ارزشیابی اکتشافی

اهداف، عملگرها، روش ها، و قواعد انتخاب

مدل کنترل اجرایی فرایند تعاملی

مدل کنترل انطباقی فکر عقلایی

مدل کنترل انطباقی فکر در کاوشگری اطلاعات

منابع

 

فصل ششم

مدل های ارزشیابی کیفیت

مقدمه

مدل پذیرش تکنولوژی

مدل پذیرش تکنولوژی  ۲

شبکه عملکرد سیستم

نظریه عمل منطقی

نظریه رفتار برنامه ریزی شده

مدل تناسب وظیفه تکنولوژی

نظریه انتشار )اشاعه(  نوآوری

نظریه انتظار- عدم تایید

مدل انتظار- تایید استمرار استفاده از سیستم های اطلاعاتی

مدل نفوذ اجتماعی

نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از تکنولوژی

نتیجه گیری

منابع

 

فصل هفتم

مدل هایی برای ارزیابی موفقیت سیستم های اطلاعاتی

مقدمه

مدل موفقیت سیستم های اطلاعاتی دلن و مکلین

مدل سدان

مدل ۳D موفقیت سیستم های اطلاعاتی

مدل ارزیابی تاثیر سیستم اطلاعاتی

اثربخشی برنامه‌ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی

سایر مدل ها برای ارزشیابی موفقیت سیستم های اطلاعاتی

نتیجه گیری

منابع

نمایه

 

 

 

 

 

تقدیر و تشکر

از همه کسانیکه در تولید این کتاب به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم حمایت کردند، تشکر و قدردانی می کنیم.

نویسنده اول مایل است که بطور کلی از پاولا میراندا[۱] و آنا آولنس[۲] برای حمایت های مداوم آنان تشکر نماید. همچنین به شکل ویژه، بر اساس ترتیب حروف الفبا، از لیلیانا سیلوا[۳]، مارتا او. مارتین[۴]، ساندارا اس. سانتوس[۵]، و سارا اس. پیفانو[۶] قدردانی نماید.

نویسنده دوم از خداوند متعال برای مساعدت ها و حمایت های مداوم او سپاسگزاری ویژه دارد. قطعاً بدون حمایت خداوند متعال این کار هرگز به اتمام نمی رسید.

پدرو ایسایاس[۷]                                 تومایس عیسی[۸]

لیسبون، پرتغال[۹]                                 پرث وا استرالیا[۱۰]

 

 

 

 

 

 

 

پیش گفتار

این کتاب هم در زمان مناسب به نگارش درآمده و هم اینکه محدود به زمان نیست. از آن جهت به موقع است که سیستم های اطلاعاتی[۱۱] در همه اشکال و ظواهر آن امروزه برای کسب و کارها، سازمان ها و جامعه به مراتب پراهمیتتر و ضروریتر از گذشته هستند.

آنها از کسب و کار الکترونیک و رسانه های اجتماعی و نیز هدایت عملیات سازمان های کوچک و بزرگ پشتیبانی می کنند. از آن جهت محدود به زمان نیست که ما می بینیم اشتباهات مشابه بسیاری به هنگام بکارگیری سیستم های اطلاعاتی بارها و بارها تکرار می کنیم.

هر چقدر بهترو بیشتر بتوانیم گذشته یا سابقه مدل ها و روش های بکارگیری سیستم های اطلاعاتی موفق را درک کنیم،   احتمالاً کمتر به تکرار این اشتباهات دچار خواهیم شد.

ما اخیراً شاهد یک چرخش نگران کننده در تغییر نقش استراتژی در سیستم های اطلاعاتی بوده ایم. سیستم های اطلاعاتی، به وضوح استراتژیک هستند اما آنها باید توسعه یافته، منتشر شده و  بکار گرفته  شوند. از سوی دیگر، ما باید بر روی خود سیستم ها تمرکز کنیم.

تنش هایی میان سیستم های مورد استفاده و سیستم های مفید وجود دارند. ما باید بیشتر بدانیم که چرا برخی از سیستم ها مورد استفاده قرار می گیرند اما برخی دیگر نه.

ما همچنین باید نقش زمینه و مناسب بودن روش های مختلف توسعه یافته را بهتر درک کنیم. به موازات تغییر و تحول بافت یا محیطی که سیستم در آن قرار دارد، خود سیستم ها نیز باید تغییر کنند. همچنین با بکارگیری آنها توسط افراد گوناگون برای اهداف مختلف باید به شکل مداوم تغییر یابند.

توسعه سیستم های اطلاعاتی غالباً از یک چرخه حیات پیروی می کند. گاهی اوقات این چرخه حیات از قبل برنامه ریزی شده است و گاهی نیز تدریجی می باشد. توسعه دهندگان سیستم ها باید بین فرایند ها، مشکلات و مقررات هماهنگی ایجاد کنند. آنان همچنین باید برای به دست آوردن منافع، طراحی کرده و اقدام نمایند.

در میانه دهه ۱۹۹۰ ، من عضوی از یک تیم دانشکده بازرگانی وارویک بودم که مشغول طراحی یک مدل سه بعدی برای موفقیت سیستم های اطلاعاتی بود  (Ballantine et al. 1996) این مدل در پی آن بود که موفقیت سیستم های اطلاعاتی را از طریق تفکیک آنها به سه سطح درک کند: توسعه فنی[۱۲]، بکارگیری برای کاربر[۱۳]، و توزیع مزیت های کسب و کار[۱۴]. این مدل در فصول بعدی این کتاب معرفی خواهد شد اما در اینجا باید خاطر نشان کنیم که این مدل تلاش می کند تا کمیّت و پیچیدگی متغیرهایی که باید برای بهره- برداری از مزایای سیستم های اطلاعاتی با هم ترکیب و تلفیق گردند را آشکار سازد.

در این مدل، فیلترها بین سطوح اثربخشی سیستم های اطلاعاتی عمل می کنند و انتخاب سیستم در سطح بعدی را منع کرده یا ترغیب می کنند اما این فیلترها بطور مستقل از کیفیت سیستم در سطوح پایین تر عمل می نمایند. عوامل تاثیرگذار مجموعاً کیفیت سیستم های اطلاعاتی در درون سطح ها را تعیین می کنند.

برخی از عوامل ممکن است در بیشتر از یک سطح کار کنند اما برای تحقق یک نتیجه کلی مثبت، لزومی ندارد که همه عوامل مثبت باشند.

ممکن است روابط متقابلی میان عوامل در درون و میان سطوح وجود داشته باشد. عوامل تاثیرگذار می توانند درون زا [۱۵]بوده و تحت کنترل عاملان در سطوح مربوطه باشند و یا برون زا[۱۶] بوده و خارج از چنین کنترلی قرار داشته باشند.

در سطح توسعه، موفقیت تحت تاثیر عوامل درونزایی چون پیچیدگی[۱۷]، مدیریت پروژه، تکنولوژی، روش توسعه، درگیری و مشارکت کاربر، مهارت ها و تجربه حرفه ای، و کیفیت داده ها قرار دارد. خروجی این سطح، یک سیستم فنی است که فیلتر اجرا[۱۸] را وارد فرایند می کند.

عوامل برونزا بر اجرا تاثیر می گذارند که این امر منجر به پذیرش یا عدم پذیرش سیستم فنی می شود. یک سیستمی که به لحاظ فنی عالی است اما کاربران در توسعه آن مشارکت نداشته اند، ممکن است رد شود همانطور که یک سیستم تحمیل شده که مزیت برتری نسبت به سیستم های موجود ندارد نیز ممکن است به چنین وضعی دچار شود.

یک سیستم اطلاعاتی می تواند در سطح توسعه موفق اما در سطح کاربردی ناموفق باشد. با این حال، یک سیستم فنی با کیفیت پایین ممکن است در نتیجه ی پشتیبانی مدیران، ضرورت های کسب و کار یا فرامین مدیریتی بطور موفقیت آمیزی بکار گرفته شود.

یک سیستم موفق و به اجرا درآمده وارد سطح بکارگیری/کاربردی[۱۹] می شود، جایی که برخی عوامل تعیین می کنند که این سیستم به چه میزان و با چه درجه ای از کیفیت مورد استفاده قرار می گیرد. در این مرحله، کاربر نقش اصلی را دارد چرا که سیستم فنی در خدمت کاربران و در راستای منافع آنهاست.

موفقیت بکارگیری تحت تاثیر رضایت کاربر، پشتیبانی، کیفیت اطلاعات، مهارت های کاربر، منابع بکار گرفته شده برای اجرا، و ماهیت وظیفه قرار دارد. یک سیستم اطلاعاتی حتی اگر به طور موفقیت آمیزی مورد استفاده قرار گیرد، ممکن است در تحقق اهداف کسب و کار با شکست مواجه شود.

فیلتر یکپارچه سازی[۲۰] مشخص می کند که آیا سیستم واقعاً در درون سازمان عملکرد موثری دارد یا خیر. گاهی اوقات، ساختار سازمانی یا سیاست های سازمان ممکن است مانع عملکرد اثربخش سیستم اطلاعاتی گردد. در سطح  تحویل/انتقال[۲۱]، نیروهایی چون پشتیبانی فعال مدیریت ارشد، مهارت های مدیریت تغییر، و مدیریت مزایا، تناسب میان سیستم اطلاعاتی و سازمان را بهبود می بخشند.

منابع در دسترس و روش استفاده از خروجی سیستم، بر موفقیت تاثیر می گذارد، درست همانند همراستایی اهداف فرد و سازمان. با این حال، به دلیل تاثیرات عوامل برونزا در فیلتر محیط[۲۲]، حتی تحقق اهداف کسب و کار نیز ممکن است منجر به افزایش عملکرد کسب و کار نشود.

این عوامل شامل تحرکات رقبا و عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. هدف  اولیه از ارائه توصیف کلی از این مدل در بخش پیش گفتار، تاکید بر این واقعیت است که موفقیت سیستم های اطلاعاتی ساده نیست.

ما باید مرزهای پیرامون سیستم های اطلاعاتی را گسترده تر ساخته و غنا، پیچیدگی و تاثیرگذاری این حوزه را بیشتر درک کنیم. هدف اصلی این کتاب نیز تحقق همین مهم است. این کتاب، منبع راهنمایی است برای نظریه و عمل روش ها و روش شناسی های سیستم های اطلاعاتی.

اما مهمتر اینکه، کتاب حاضر با ارائه یک رویکرد چندرشته ای به دامنه و عمق درک ما از این مقوله می افزاید. این کتاب کاملاً به روز است به موازات تغییر استفاده از سیستم های اطلاعاتی، روش های انتقال آنها نیز باید تغییر یابد اهمیت و ضرورت درک بافت و محیط نیز بر کسی پوشیده نیست.

این کتاب مطمئناً برای دانشجویان رشته مدیریت سیستم های اطلاعاتی، آنهایی که مشغول تحقیق در این حوزه هستند، و نیز توسعه دهندگان سیستم های اطلاعاتی بسیار جذاب و مفید خواهد بود.

امیدوارم این کتاب به ما کمک خواهد کرد تا از تکرار اشتباهات گذشته اجتناب کرده و سیستم های مفیدتر و مورد استفاده تری را ارائه دهیم.

فیلیپ پاول[۲۳]

بیرکبک، دانشگاه لندن، انگلستان[۲۴]

 

منابع

Ballantine, J., Bonner, M., Levy, M., Martin, A., Munro, I., & Powell, P. (1996). The 3-D model
of information systems success: The search for the dependent variable continues. Information
Resources Management Journal, 9(4), 5–۱۴٫

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درباره نویسندگان

 

دکتر پدرو ایسایاس[۲۵] دانشیار دانشگاه آزاد آبرتا در لیسبون پرتغال است. وی مسئول دوره های مختلف و مدیر برنامه های کارشناسی ارشد در تجارت الکترونیک و اینترنت از زمان شروع آن در سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ است. وی در حال حاضر مدیر کارشناسی ارشد علوم و MBA در مدیریت است؛ همچنین بنیانگذار و رئیس انجمن بین المللی توسعه برای جامعه اطلاعاتی[۲۶] که یک انجمن علمی غیر انتفاعی است. او دارای دکترای تخصصی در مدیریت اطلاعات (در خصوص سیستم اطلاعات و تصمیم گیری) از دانشگاه جدید لیسبون است. دکتر پدرو ایسایاس نویسنده چند کتاب (هر کدام به عنوان نویسنده /همکار، نویسنده و سردبیر / ویرایشگر مشترک) برای مقالات فصلنامه ها و کنفرانس ها، تحقیقات و گزارش ها، که همه آنها در حوزه سیستم های اطلاعاتی می باشند. وی چندین کنفرانس را مدیریت کرده است و کارگاه های متعدد آموزشی در همین حوزه مطالعاتی داشته اند. او همچنین مسئولیت هماهنگی علمی از چند پروژه پژوهشی است که تأمین کننده مالی آنها اتحادیه اروپا می باشد. وی همچین سردبیر فصلنامه فن آوری های تعاملی و آموزش هوشمند ((ITSE) [27]، دبیر تحریریه نشریه (IJWI)[28]  و سردبیر فصلنامه IADIS برای علوم کامپیوتر و سیستم های اطلاعاتی[۲۹] است. او همچنین عضو هیئت تحریریه چندین فصلنامه و عضو کمیته برنامه برنامه ریزی چندین  کنفرانس و کارگاه های آموزشی است. در حال حاضر فعالیت های پژوهشی شامل سیستم های اطلاعاتی به طور کلی، آموزش الکترونیکی، تجارت الکترونیک و حوزه های مربوط به فضای مجازی است.

خانم دکتر تومایس عیسی[۳۰] استاد ارشد در دانشکده سیستم های اطلاعات در دانشگاه کورتین، استرالیا[۳۱] است. خانم عیسی تحقیق دکترای خود را در توسعه و عوامل انساني در فضای مجازی انجام داد است. به عنوان یک شخصیت آکادمیک، وی همچنین به ایجاد روش های آموزشی و سبک هایی که باعث افزایش تجربیات یادگیری دانش آموزان و حل مشکلات که با آن روبرو هستند، علاقمند می باشند. دکتر عیسی همکار مدیر کنفرانس بین المللی IADIS در فن آوری های اینترنتی و جامعه و نیز کنفرانس بین المللی آموزش عالی بین المللی می باشند[۳۲]. علاوه بر این، وی کنفرانس IADIS برای پایداری،  فناوری سبز و تحصیلات[۳۳] را راه اندازی کرده اند. او در حال حاضر تحقیقاتی را در سطح محلی و جهانی در زمینه سیستم های اطلاعاتی، تعامل انسان و کامپیوتر، قابلیت استفاده، شبکه های اجتماعی، پایداری، فناوری سبز، ابر رایانه و آموزش و یادگیری انجام می دهند. وی در چند کنفرانس شرکت کرده و تحقیقات خود را در چندین فصلنامه علمی-پژوهشی، کتاب، فصل ای از یک کتاب، مقالات و گزارش های پژوهشی منتشر کرده اند. خانم دکتر عیسی مدیر پروژه شبکه تحقیقاتی بین المللی است[۳۴] (ژانویه ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶) برای مطالعه و توسعه ابزارها و روش های جدید برای پیشرفت علم پزشكي در حوزه ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش الكترونيكي و صلاحیت های بين فرهنگي است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه مترجمان

سیستم های اطلاعاتی در شرایط کنونی جهانی به شدت استراتژیک بوده و نیازمند توجه لازم و توسعه بیشتر می باشند. در این رابطه باید الگوهای جدید و روش شناسی های نوینی طراحی شوند تا بتوان از سیستم های مزبور حداکثر استفاده را نمود. توسعه سیستم های اطلاعاتی همچنین به محیط فعالیت، افراد استفاده کننده و شیوه های بکارگیری وابسته می باشد.

همانگونه که مشاهده می شود فناوری اطلاعات تقریباً همه جنبه های زندگی بشری را تسخیر کرده است، سیستم های اطلاعاتی نیز با توسعه هایی که در مورد آنها انجام گرفته است، به یکی از عناصر اساسی مدیریت سازمان تبدیل شده است که بیش از گذشته باید به آنها توجه نمود.

از طرفی دیگر، سیستم های اطلاعاتی سطوح مختلفی از الگوپردازی و روش شناسی می طلبند تا به شکل مناسب توسعه یابند. تحول در این زیمنه نه تنها از نظر علمی مهم و حیاتی است بلکه برای کسب و کارها، سازمان ها و بالاخره جامعه بسیار با اهمیت و ضروری است.

بکارگیری یا به کار نگرفتن یک سیستم در مقابل سیستم های دیگر نشان دهنده بهره وری یک سیستم و عدم استفاده بهینه از سیستمی دیگر است. این مساله به شدت در گزینش سیستم های اطلاعاتی اهمیت دارد. بسیاری از سیستم ها به دلیل فقدان امکان توسعه یا عدم کارآیی آن ها در طول زمان کنار گذاشته می شوند. بنابراین، توجه به توسعه و کارآیی سیستم ها اهمیت بسزایی دارد.

یک سیستم اطلاعاتی می تواند در سطح توسعه موفق اما در سطح کاربردی ناموفق باشد. با این حال، یک سیستم فنی با کیفیت پایین ممکن است در نتیجه ی پشتیبانی مدیران، ضرورت های کسب و کار یا فرامین مدیریتی بطور موفقیت آمیزی بکار گرفته شود. بنابراین، در اینجا می توان به اهمیت مدیریت، ضرورت های کسب و کار و محیط سازمانی در انتخاب و ادامه بهره برداری از یک سیستم پی برد.

کتاب « الگوها و روش شناسی‌های سطوح برین برای سیستم های اطلاعاتی» نوشتة پدرو ایسایاس[۳۵]  از دانشگاه  لیسبون، پرتغال[۳۶]  و تومایس عیسی[۳۷] از دانشگاه پرث وا استرالیا[۳۸] کتابی است  با رویکرد چند رشته ای که هم در زمان مناسب نوشته و منتشر شده است و هم محدود به یک زمان خاص نیست. به عبارت دیگر، این کتاب برای همه زمان ها به نگارش در آمده و امکان استفاده از آن در زمینه های مختلف، ارتباطات، اطلاعات، مدیریت و بکارگیری سیستم ها وجود دارد. به روز بودن این کتاب یکی از ویژگی های مهم آن است.

کتاب، در مورد روش شناسی های عمده موجود در ادبیات حوزه توسعه سیستم های اطلاعاتی و نیز مدل های برجسته ای که ریشه در هر یک از این رویکردهای روش شناختی دارند، بحث می کند. با توجه به این ویژگی، این امکان را به وجود می آورد تا به کم و کیف تناسب روش شناسی ها و مدل های خاص برای انواع خاصی از پروژه های توسعه سیستم های اطلاعاتی با تاکید بر سودمندی این چارچوب های نظری برای دست اندرکارانی که درصدد شناسایی بهترین روش ها برای پروژه های خاص خود هستند، پی برده شود.

کتاب « الگوها و روش شناسی‌های سطوح برین برای سیستم های اطلاعاتی» در قالب فصول زیر سازماندهی شده است:

فصل ۱: مقدمه ای بر الگوها و روش شناسی های سیستم های اطلاعاتی؛

فصل۲: مدل های چرخه حیات توسعه سیستم های اطلاعاتی؛

فصل ۳: روش شناسی های توسعه سیستم های اطلاعاتی؛

فصل۴: روش شناسی های توسعه وب سایت؛

فصل ۵: مدل های ارزشیابی کاربردپذیری؛

فصل ۶: مدل های ارزشیابی کیفیت؛

فصل ۷: مدل هایی برای ارزیابی موفقیت سیستم های اطلاعاتی.

این کتاب نه تنها برای استادان و دانشجویان رشته مدیریت سیستم های اطلاعاتی مفید است، بلکه به شدت برای استادان و دانشجویان رشته های ارتباطات، اطلاعات، کامپیوتر، فناوری اطلاعات و رشته های مربوط به توسعه سیستم ها قابل استفاده می باشد.

مترجمان کتاب تلاش زیادی کرده اند تا ترجمه ای مناسب و تا اندازه زیادی روان تقدیم خوانندگان محترم نمایند. بدیهی است متن سنگین، واژه های متنوع، عدم وجود معادل های مناسب برای برخی از مفاهیم انگلیسی و غیره، قطعاً سختی هایی را در ترجمه ایجاد نمودند که تلاش شد علیرغم این مشکلات، ترجمه ای قابل استفاده تهیه شود.

امید است ترجمه این اثر مورد توجه استادان، پژوهشگران و دانشجویان رشته های مرتبط قرار گرفته و در توسعه این حوزه مطالعاتی مساعدت نمایند.

 

دکتر حسن بشیر                                                           سامان سامنی

استاد جامعه شناسی ارتباطات بین الملل و                    پژوهشگر علوم اجتماعی

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)                 

 

 

[۱] . Paula Miranda

[۲] . Ana Avelans

[۳] . Liliana Silva

[۴] . Marta O. Martins

[۵] . Sandra S. Santos

[۶] . Sara S. Pífano

[۷] . Pedro Isaias

[۸] . Tomayess Iss

[۹] . Lisbon, Portugal

[۱۰] . Perth, WA, Australia

[۱۱] . Information Systems (IS)

[۱۲] . Technical Development

[۱۳] . deployment to the User

[۱۴] . delivery of business benefits

[۱۵]. endogenous

[۱۶] . exogenous

[۱۷] . complexity

[۱۸] . implementation filter

[۱۹] . deployment level

[۲۰] . integration filter

[۲۱] . delivery level

[۲۲] . environment filter

[۲۳] . Philip Powell

[۲۴] . Birkbeck, University of London, UK

[۲۵] . Dr. Pedro Isaias (Universidade Aberta, Portugal, pisaias@uab.pt)

[۲۶] . International Association for Development of the Information Society (IADIS)

[۲۷] . Interactive Technologies and Smart Education (ITSE) Journal

[۲۸] . the IADIS Journal on WWW/Internet (IJWI)

[۲۹] . Journal on Computer Science and Information Systems (IJCSIS)

[۳۰] . Tomayess Iss

[۳۱] . the School of Information Systems at Curtin University, Australia

[۳۲] . IADIS International Conference on Internet Technologies and Society and IADIS International Conference on International Higher Education

[۳۳] . IADIS conference for Sustainability, Green IT and Education

[۳۴] . International Research Network (IRNet-EU)

[۳۵] . Pedro Isaias

[۳۶] . Lisbon, Portugal

[۳۷] . Tomayess Iss

[۳۸] . Perth, WA, Australia

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “الگوها و روش شناسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *